Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

68 SØNDRE TRONDHJEMS Anm. ledes en ankerplads paa 5 favne vand, sandbund, for et enkelt smaafartøi. Ved Lyen i Hitteren. I bugten paa Lyens østside, ved gaarden af samme navn. er en god ankerplads paa 5 til 7 favne vand for mindre fartøier. Fra bugtens bund og langs nordlandet er grundt. Ramsøsundet fører mellem Lyen paa østsiden og Ramsøerne med nærmest udenforliggende holmer paa vestsiden. I sundets østre del, paa sydsiden af bugten mellem midtre og søndre Ramsø (Lyngø) er en ankerplads paa 6 favne vand for mindre fartøier. Ved Andersskog i Hitteren. I sundet her, sydlig af den grunde bugt, der gaar ind nordover mod husene, er en ankerplads paa 3 favne vand for et enkelt smaafartøi. Ved Risø i Hitteren. I bugten paa Risøens— østside er en ankerplads paa 6 til 12 favne vand for middelsstore fartøier. Ved Sæbuø i Hitteren. I bugten indenfor den største holme paa Sæbuøens vestside er en ankerplads for smaafartøier. Den indre led gaar fra Trondhjemsleden nordefter mellem Tyvholmen og Smerlingen i Ørlandet over Grandeviken, østenom IØeungskjær fyr vestenom Bjugn skjær og vestenom Vettaboen, udenfor Valsfjorden, vestenom Kraakungen udenfor Valdersund, vestenom Torraskjær, vestenom Kvalø, og —naar Kvalø er passeret holdes østover nordenom Valsø og paa leden. Gaar man igjennem Valdersund, holder man ind straks Sønden- om Torraskj(er, nordenom Torraflua, og videre søndenom Store- grund, ind gjennem Valdersund. Paa det grundeste i sundet er ved lavvande kun 7 fod vand. Man kan ogsaa, efterat Valsholmerne er passeret, holde nord- over, senere østover indenom Kraaka, derpaa klos vesten— og nordenom Naglen og videre gjennem Valdersund. Dette løb er kun for Smaafartøier. Valdersund. Her er gode ankerpladse for smaa og middels store fartøier. Smaafartøier kan ankre hele sundet over; mindste dybde i sundet er 7 fod med største fjære. Bunden bestaar af sand og er jevn og ikke stenet. Større fartøier ligger bedst udenfor sjøhusene paa Valsøen og sydover langs denne. Paa bugten udenfor sjøhusene paa Valsøen er 12 til 14 favne vand, sandbund. Strømmen i Valdersund gaar i almindelighed nord med voksende og syd med faldende vand og kan undertiden løbe temmelig stærk. Fra Valdersund fører leden østenom Skjørø og Skjelholmen, østenom Leikua og Kalven. Forbi Leikua og Kalven er farvandet meget snevert. Senere holdes klos nordenom Stgjholmen, og der- fra først øster-, og siden nordefter gjennem Stoksund. Der er fuldkommen rent farvand, naar undtages nogen slag-grund fra begge