Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 SØNDRE VrBom)HJEMs AM‘r. Junkerhavn i Rissen. I bugten østenfor Junkeren paa Hassel- vikens sydside er en ret god ankerplads for smaafartøier paa G favne vand. Langsæterbugt i Stadsbygden. Paa nordsiden af den vide bugt „Strømmen“, ved de øtstre Langsætergaarde ligger der under- tiden mindre fartøier. Det er imidlertid her som paa de fleste andre steder i fjorden, hvor der er ankerage, meget dybt. Strax udenfor slaggrunden er saaledes 1O til 15 favne vand, hvorefter dybden hurtig stiger til 30 favne. Disse to havne ligger paa Trondhjemsfjordens østside. Ingdalsbugten i Stadsbygden paa fjordens vestside. Her ligger undertiden fartøier; men bugten er meget dyb, knapt en halv kabel- 1ængde fra land er den 30 favne. . Da der i Trondhjemsfjorden mellem Agdenes og Trondhjem ikke er tilfredsstillende havne, hvori baade under uveir og mod- vind kan finde ly, er anlæg af baadhavne foreslaaet ved Preste- elvens udløb, ved Bækkebugten nordøst og straks udenfor Rød- berget, og i bugten umiddelbart udenfor nordvest for Rødberget. Presteelvens udløbiStadsbygden benyttes for tiden som baadstø af en større del af befolkningen omkring kirken. Ved lavvande er elveleiet næsten tørt, men baadene flyder op til nøstene ved halv sjø og høivande. Under stormende veir ligger baadene sikre her; men udløbet er udsat for opgrunding. Bækkebugfen i Stadsbygden, en stor —bugt nordøst for Rødtangen mellem denne og Presteelven, ligger aaben for sydlige og sydøstlige vinde, og den indre del af bugten er jevn langgrund. Rødberget iStadsbygden. Udenfor og nordvest for Rødberget ligger ned for husene paa gaarden Rødberget en mindre, men dyb bugt, der ligger aaben for sydlige vinde. Den er foreslaaet dækket af en molo. Flakket i Byneset. Paa den nordre del af Byneset ligger ved gaarden Flak to bugter, der benyttes i modvind og uveir som baadhavne. Bugten er aaben for vinde fra sydvest til nordvest, og man har foreslaaet at dække den ved en molo. Døsvik i Ørlandet har under fisket baadhavn og landing ved Døsvikbugten, som ligger aaben mod den ydre del af Bjugns- fjorden, udsat for sjødraget under vestlige og nordvestlige vinde. Uthaugs havn i Ørlandet. Indre Uthaugsbugt, paa østsiden af Ørlandets nordvestspids. er en mindre, indenfor Holmhaugen gaaende bugt, hvilken har heldig beliggenhed for sommersild- fiskeriet og for kystfarten; den søges derfor under fisketiden, af fiskefartøier og baade og ogsaa af kystfartøier. Stedet er nærmeste stoppehavn nord for det urene farvand over Grandeviken. Havnen er aaben og ubeskyttet mod nordvestlige vinde, og havnearealet ved den lange grunde forstrand er indskrænket Havnen Munken, paa øen Storfosens østside iØrlandets herred, er første havnested syd for Grandeviken og søges af kyStfartøier som stoppehavn for natten. Havnen er aaben og ubeskyttet mod nordlige og nordøstlige vinde.