Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VIII I—Iavet, fjerde og havne —-—-— Havets dyb og temperatur — — Fjorde c-.cɔɔɔcc.c Strøm . ɔ c ɔ ɔ c Havne — — Vasdrag — — — E1Ve .—....—... Ind-sjøer .—.c-—... E1veneS neds1agsdiStrikter — J0r(1b1—ug ........... J0rdSm0n ..—-.... Agerbrug .—-.—-ɔ.— Frugtav1 og havedyrkning — — FæGr1ft ............. St0Pfæ ...—...—.. Beiter —-—- Finner og ren — — Bebygning —-—-—- VækstIivet —-—- Skog og myrer — — — Skogene —-—-— Træp1antninger — — Myrer c-.... Dyre1iv og jagt — — — Fug1ene — — Krybdy1— ..—-.. Fiske og fiskerier —-—- LakSefiSket i e1vene —-—- FerskvandSfiSkerierne —-—- Ben-gværksdrift og stenbrydning J — I—Iusfl1d og industri —-—-—-—- Handel og skibsfart —-—-—- Skibsfarten —-—- BefoIkning —-—-— AJ1tropologi — — SprOget —..—. Fo1keta1 1891 —-—- Folketal før 1891 — — — Fødte og døde —-—— — — UdVandrîngen ...—....—.—-— Fo1kemængden i søndre TrondhjemS amt Famî1jer, huse ...........—. Kjøn, alder og civi1stand — — — LivsSti.llinger —-—-—-—-—- I)îssente1—O .........—.. Blinde, døvStumme og sindSsvage — SundhedSti1Stand —-—-—-—-— Side 56 56 59 61 62 69 69 75 76 82 82 88 93 94 94 102 102 109 111 116 116 126 128 130 184 139 189 162 166 169 172 176 177 178 178 182 183 186 189 189 190 192 193 198 194 194 195