Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

44 Søm)BE TBom)HJEMs AMT. Det regner i søndre Trondhjems amt mest ude ved kysten, mindre inde i fjorden og mindst ihøiderne oppe i landet. Tallene i den følgende tabel viser dette bedst: De nei-male nodbɔrheider i miHimeter Kr’stinns— T d— . Januar —-—-—-—— — 29 27 98 85 51 69 Februar — — — — 22 22 69 58 37 53 ’Marts —-—— — 2O 21 80 64 37 48 ñPñ1“—“ —êä ëå se §68“1 M ai — — — — 9 85 48 Juni — — — 31 46 54 63 42 58 Juli —-—-— — 57 63 77 65 5O 72 Au St —-—— — 47 56 85 66 53 77 ep em — — S gtu ber 32 48 107 88 55 80 Oktober — — — — 35 30 180 109 60 82 Novemther — — — g 26 111 89 53 76 Decem er — — — 29 119 108 56 72 Aaret —-—-—-—-—-—— 368 405 1057 905 562 778 I Kristianssund er regnhøiden over 1 meter, i Trondhjem lidt over 0.9 m., længere inde i fjorden ved Stenkjær og paa Ytterøen regner det mindre, og paa Røros regner det kun lidt over 0.4 m. om aaret. I Trondhjem regner det mest om høsten og vinteren, mindst i april og mai. April er overalt i amtet den mindst regnfulde maaned. I det sidste aar er der paa mange steder i søndre Trondhjems amt oprettet regnmaalerstationer, og iagttagelserne fra aaret 1896 hidsættes her med den bemærkning, at der skal i regelen en længere aarrække til for at faa den gjennemsnitlige regnhøide, da denne varierer meget fra aar til andet. Tabellerne synes at antyde, at Hevne er amtets regnfu1deste sted, medens Drivstuen og Røros har den mindste regnhøide; Hjærkin og Domaas, som ligger udenfor amtet, har ogsaa liden regnhøide.