Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/379

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

368 SØNDRE TRONDHJEMS AMT. og 43 med damp og 4 med andre motorer; Summen af disse fa- brikers heStekræfter var 2849. Der beskjæftigedes ialt 2997 per- soner, hvoraf 200 kvinder, 111 gutter og 25 piger. J0rdbrug og fædrift Inden Trondhjems by, til hvilken, som nævnt, ogsaa Bymarken hører, drives der en del jordbrug. Der saaedes Saaledes i 1891: Rug .....—-ɔ... 2 ]3yg . . . . . 49 v B1andkorn — — — 4 „ Havre til korn — — — — 39 „ Ex-tør .—......... 13 „ Ialt kornsæd — — .107 hl. Havre til grønfor —-—-—-— 26 bl. Poteter — W —-—— — — 397 „ Græsfrø —”C —-—-—— 3 65 kg. Ialt var omtrent 429 maal i 1890 tilSaaet med kornsæd, 52 maal med havre til grønfor og 111 maal med poteter. Det samlede areal tilsaaet med korn, poteter m. m. vari1890 607 maal, og derhos var 183 maal tilsaaet med græsfrø. Ialt avledes 1447 bl. korn og 3097 h1. poteter; kornets værdi tilsammen 11 321 kr. og poteternes 8672 kr. 680 ar var anvendt til kjøkkenhaver og 132 ar til andre rod- vækster end poteter. Der var i 189O i Trondhjem: ‘ Heste —-—-—— 406 Storfæ — — — 255 Faar — — 240 Gjeder — — 9 Svin — — 63 Høns — — — 1152 Ænder — — — 31 Gjæs ..—... 2 BykaSSen Og lig-ning. Kommunen eier gasværket, hvis over- skud giver en aarlig indtægt af kr. 3O 0OO.oo, vandværket, aarlig ind- tægt ca. kr. 32 O00.oo, grund— og jordeiendomme, kr. 12 400.oo. kommunens aktier i Merakerbanen (kr. 1 2O0 00O.oo) og i Trond- hjem-‘S’tørenbanen (kr. 2O0 O00.00), en samlet indtægt af kr. 17 0O0.00. Kommunen eier desuden følgende bygninger: raadhuset, I1ens kirke. folkesko1ebygningerne, det kommunale sygehus, difterilaZarettet, distriktsfængs1et, sprøitehuse, 1igkapeller m. v., der er brand- takserede for tilsammen kr. 892 590.oo samt flere andre bygninger: Hornemannsgaarden, Dessengaarden, Eidemgaarden, AnZiøngaarden, dampkjøkkenet, Dronningens gade no. 29, bygningerne paa eien-