Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/362

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I;RoN1)HJEM. 851 af forskjellig gehalt, uden at det er givet, at dette er alt det ind- komne sølv: Fra Kristianssand C C C 15 410 mb( 9ðZ8 lod „ Kristiania C C C C 52 275 „ 7 „ „ Bergen C C C C 15 766 „ 109Z8 „ „ Trondhjem C C C C 7 406 „ 14îZ4 „ Tilsamm-en C C 90 859 må( 9IZ4 lod Dette sølv er imidlertid dels benævnt amsterdamersølv, dels hamburgersølv, dels hollandsk sølv, altonasølv, medens en hel del er „banksølv“. Saaledes er indleveret „banksølv“ fra 1818—1821 til mynten af forskjellig gehalt: Fra Kristianssand —-—-—-— 12 990 mark „ Kristiania C C C C 37 614 „ „ Bergen C C C C 7 860 „ „ Trondhjem C C C 6 688 “„“ B 65 152 mark indeholdende ialt ca. 47 00O mark fint sølv. De her meddelte tal indeholder som berørt ikke alt det „bank- sølv“, som er indsendt, men de vil være tilstrækkelige til at vise, at det har været en temmelig betydelig del af nationens sølvtøi, som ved denne leilighed er gaaet i smeltedigelen. I hvilken form dette bank-sølv indleveredes vises bedst ved et par eksempler, som tydelig nok„ ogsaa antyder, at disse indskud var meget generende, og at det har gaaet ud over arvesølvet. Biskop Pavels skriver i sin dagbog 24. marts 1817: Jeg afgav og fik kvittering for mit fulde indskud til banken, og gik i den anledning i løbet: A. Myntet sølv: 8 engelske kroner, 9 danske do., 8 spanske pjastre, 30 trediedelsspecier, 75 rigsorter, 132 gamle otteskillinger og af nye fra 1809. 120 lod beregnede som sekslødigt sølv a 15 specieski1ling loddet. B. Forarbeidet sølv: Sølvkanden, med hvilken jeg nu tog endelig og evig afsked, en pletmenage og endelig en skaal med fod, som min tipoldefader, assessor To1dorph, 1707 gav sin sønne- søn og navne, min morfader i faddergave. Her er et andet eksempel: Aar 1816 blev H. G. Hansen paa gaarden Sandbo i Vaage i Gudbrandsdalen paalignet 175 sølvspecier til Norges bank og le- verede herfor 332 lod arbeidet sølv og i sølvpenge 12 specier, som mynt 24 lod, ialt 356 lod. Det arbeidede sølv var: En liden sølvkande CCCC C C vægtig 21 lod 3 quintin Et sølvfad dertil — . C „ 10 „