Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TBoN1)H.Hm. 345 Der blev stiftet et selskab „Det dramatiske interessentskab“, hvis direktører var direktører for det offentlige theater.’Þ) Blandt personer, som har seet paa komedie i hint theater, kan nævnes prins Christian Fredrik, da han i februardagene 1813 gjæstede Trondhj em. Lokaliteterne og den hele indretning var noksaa primitiv. Den første forestilling blev givet onsdag den 14de december 1808. Det indviedes med opførelsen af „Corsikanerne“, Skuespil i 4 akter af KotZebue, oversat af H. G. SchwarZ. Dette er vist- nok det første offentlige skuespil, spillet af norske skuespil1ere. Der blev der spillet et par stykker af Holberg „Henrik og Pernille“ og „Den politiske kandeStøber“ og et par stykker af Enevold Falsen, som „De snurrige fættere“ og „Pebersvenden.ec eller „Høhøsten“ . Kom-ertlokaler i Trondhjem er der i arbeiderforeningens og kathedralskolens festsa1e og i Turnhal1en. Trondhjems brændevinssamlag begyndte sin virksomhed i 1883. Der er omsat i de senere aar: i 1896 i 1895 i 1894 i 1893 322 891.—Y liter brændevin, 285 894.2 ., ., 316 561.4 ., ., 365 829.9 ., „ Stigningen i 1896 i omsætningen er bevirket derved, at lov om minimumslov om Salg gjennem handelSmænd traadte i kraft fra 1. jan. 1896. “ Der er afhændet i 1896 i 1895 i 1894 i 1893 Der er udskjænket: i 1896 i 1895 . i 1894 i 1893

.=;

i mindre partier fra udsalgsstederne: 239 656.s liter, 235 823.å „ 266 081.9 „ 302 195.å „ 35 206.1 38 754.o ., 39 734.s „ i 51 408.1 „ liter, ’“) Af skuespi11ere og skuespi1lerinder, som var ansatte ved theatret fra dets aabning, kan nævnes parykmager Stuendorj) glasmester Grøntvedt, Se-høller, auktions- mester Hahn, Johannes Berg, Andr. Berg, skrædder og bedemand FalCh, Peter Bøyesen og hans hustru, Baumann, kjøbmand Sternberg og hans hustru Regine Sternberg, født ’I’rybemacher, —S’usanne Ramus, Søstrene Erika og PauIine Rotvold, Sophie Kaalstad og Ernsti1ie Myhre.