Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

f“?—G—é?.Z lin Øre-—;‘, I 1—c C— I 7(—W—’;(7 í23M.2 (;Ö.,.ǫ-—C—-.c-..C..c-O—O—ü;—C—g 328 SØNDRE TRONDHJEMS AMT. I Trondhjem og i det fra Strinden 1ste januar 1898 indlemmede areal var 1ste januar 1891 —.—.—— — 29 162 Imellem aarene 1875 og 1891 har Trondhjems folkemængde Saaledes kun langsomt tiltaget med gjennemsnitlig 168 individer- aarlig, som før (pag. 188) omtalt. En meget stærkere vækst viser byen fra 1ste januar 1891—-81te december 1896 med 571 indi- vider gjennemsnitlig aarlig. Antallet af voksne eller af individer over 15 aar var i 1891: I CP1011Öh1Cm= ï §’1’ífi§331J12’3cnä§?c?e Mænd 7 243 8 287 Kvinder 10 070 11481 17 313 19 718 Denne voksne befo1knings næringsvei og livsstilling var: Personer, der ernærer Uden dVi)äcî1 8îg Ved-Z 1s1å1“ËZi1d1?å§exiá91. 1stg ja11uî1?eå93— 0ffentligt arbeide og privat immaterielt erhverv —-—-—-—-— 1 O24 1 095 Jordbrug og fædrift —-—-—— 122 178 Havedyrkning og gartueri —-—— 36 54 Skogdrift og jagt. Anden landbonæring 4 5 Fîske1—i ........... 66 79 Bergværks— og hyttedrift —-—-— 9 ]2 Stenbrud, torvdrift, isdrift — 4 8 Fabrikindustri —-—-— 897 1 110 Haandværksindustri —-—-—-— 1 927 2 268 Smaaindustri —-—-.—-—— 1 124 1 282 Anlæg og vedligeholdelse af kommuni- kationer m. m. —-—-—— 120 149 Handel og pengeomsætning — — l 914 2 093 Herbergering og beværtning — — 284 29O Almindelig landtransport — — 227 261 J ernbanedrift —-—-— 1 31 1’45 Sjøfart, skibsfart, baadfart — 579 628 Havne-, fyr-, 1odsvæsen — — — ð3 57 Flødning, sokning —-—-— 1 3 Post— og telegrafvæsen, telefoner — 82 86 Husligt arbeide —-—-—-—— 6 815 7 780 Erhverv og arbeide af ubestemt art — 118 144 Formuesindtægt, føderaad, pension o. l. 481 518 Privat forsørgelse —-—-—-— 620 696 0ffentlig understøttelSe —-—-— 509 586 DiverSe —-—-—— 133 1ö3 Uopgivet erhverv —-—-—— 38 88 Samlet antal personer over 15 aar — 17 313 19 718 Folkemængden var 31te december 1896: 33 056.