Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. 257 ham jarledømme i Norge, men tillige, at kongen ikke havde holdt sit løfte.“ “ Sommeren efter, heder det, taltes der meget om kong Olafs hellighed, og der skeede stor forandring i alles ytringer om ham. Da biskop Sigurd, kong Olafs uven, fandt det raadeligst at drage til England, sendte trønderne mundtligt bud til biskop Grim- kell. Han reiste først, ikke til Nidaros, men til Einar Thambar- skjælver, og det heder da, at Einar og bispen talte sammen om mange ting, og de var fuldkommen enige i sin samtale. Naar man saa hører om bispens og Einars adfærd og om kisten, som har hævet sig-, om opgravning og om nedgravning, videre om liget, som efter at være begravet 12 maaneder og 5 dage endnu er uforandret med røde kinder, om haar og negle, som er voksede, om den nyhøvlede kiste og om en liflig lugt,— saa faar man det indtryk, at det kan være bispen og Einar, som har ladet nedgrave et lig, som de udgav for Olafs, og at de har sendt bud efter Torgils og hans søn Grim, som bragte Olafs lig til Trondhjem, for at faa disse til at give en falsk beretning om sin færd. At liget ikke var Olafs, er tydelig nok, hvis det omhand- lede lig var uforandret med røde kinder, efterat Olaf havde været død et godt aar; og ironisk bemærkede dronning Alfiva: „Forunder- lig sent raadner folk i sanden.“ Det hele blir maaske forstaaeligt, hvis man antager, at bispen har faaet Torgils og— Grim til at afgive den urigtige beretning, at de havde to kister med, og at de udleverede den falske, med sten fyldte kiste til biskop Sigurd; i den plan, som bispen og Einar Tl1ambarskjælver har 1agt, vilde denne beretning være meget bruge- lig.’ Der blir maaske rum for den tanke, at Torgils reiste kun med én kiste indeholdende kong Olafs lig til Nidaros og udle- verede den til biskop Sigurd, hvis folk sænkte den ned paa fjorden. Torgils og hans Søns beretning, som den fremstilles i Snorre, bærer præg af at være upaalidelig Det heder om den tid, da de leverede liget, og da biskopens mænd roede med dette: „Da var det mørk nat.“ Da Olaf faldt 29de juli, saa maa dette antagelig have været ikke senere end omkring den 5te august. Men da er det ikke mørk nat i Trondhjem. I Trondhjem gaar solen den 5te august ned kl. 8 t. 42 m., og den borgerlige dæmring varer fra dette klokkeslet til 10 t. 2 m., da solen er 6Ij20 under horiZonten. Da solens deklination den dag er 160 51‘ og Trondhjems polhøide 630 23‘ 75 “, varer den astronomiske dæmring hele natten, og solen kommer kun 100 under horiZonten. Det er saavidt, at man kan se de klareste stjerner midt om natten paa den tid i Trondhjem, og man kan se at læse inde i husene til kl. 10 om aftenen. Der kan maaske med grund opkastes tvil, om man paa grund- lag af en historisk beretning, der vel delvis er bygget paa sagn, Søndre Trondhjems amt. 17