Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/261

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

25O — SØNDRE TBom)HJEMs AMT. diska Museet i Stockholm opbevares en fuldstændig spænde, der opgives fundet paa Stranden i Opdal. Loranges undersøgelse af den yngre jernalders sværd har vist, at ialfald en god del af disse ligesom de ældre irske be- slag og smykker er importerede fra udlandet, dog rimeligvis ikke fra de keltiske, men fra frankiske lande. Eftersom sværdklingerne i den trondhjemske samling er blevne afrustede, viser det sig, at mange har tildels meget rigt og smukt damasceret arbeide (det samme er tilfældet med en del spydspidser). Paa nogle findes der- hos fabrikmærker, paa to saaledes en indlagt Spiral, paa to andre cirk1er. Paa andre klinger findes netformede indlægninger eller rækker af firkanter med skjærende diagonaler. Endelig findes ogsaa navne, især det ve1bekjendteVLFBERN. Tydeligt har man dette navn paa et sværd fra Rian i Børsen, et fra Opdal (rimelig- vis fra Vang), og et fra ukjendt findested. Enkelte bogstaver, utvivlsomt af det samme navn, kan læses paa sverd fra Jøssund i Aafjorden og paa et fra ukjendt findested. De skaalformede Spænder hører til de hyppigste oldsag- former fra den yngre jernalder, og de er ikke mindst talrige blandt de trondhjemske fund. Fra det hele land kjendtes i 1895 556 fund med over 900 enkelte stykker. Fra søndre Trondhjem kjendes 47 fund med 67 stykker. En betydelig del af de store gravpladse med hauger, mest af jord, hvori der findes kullag og brændte ben, løst udstrøet paa bunden, dels uden oldsager, dels med lidet karakteristiske stykker, turde ogsaa vistnok skrive sig fra denne senere del af den yngre jernalder. Som prøve paa en yngre gravplads omtaler K. Rygh en sam- ling hauger paa Torgaard og Gjesmohaugen i Klæbu. Haugene her bestod væsentlig af sand og havde kullag over større eller mindre dele af bunden og brændte ben blandede med kullet. I en haug fandtes foruden et brudstykke af jern 8 arabiske mynter, prægede i tiden mellem 71O og 863 e. K., samt et stykke af en barre af sølv; et par af mynterne var forsynede med hemper af et riflet baand. I en anden haug fandtes et brakteatformet hænge- smykke af bronce, en liden rund spænde af bronce, til hvis char- nier der (vistnok senere) ved en ring af sølv er fæstet en længere naal af sølv, stykker af en sømglatter af glas, tildels halvt smel- tede paa baalet, endel glasperler, nogle smaa rembeslag m. m. I en tredie haug fandtes brudstykker af et enegget sverd og et af- hugget stykke af en baandformet Sølvbarre. Andre hauger inde- holdt mindre karakteristiske oldsager. Af arabiske sølvmynter kjendes ogsaa nogle andre fund. Fra Høstad paa Byneset haves et fund af en hel (næsten afslidt) og en halv sølvmynt sammen med to halsringe af sZølv samt et brudstykke af en stor ringspænde af sølv. Den ene mynt, der lader sig bestemme, er præget ved ‘950 e. Kr. Eiendommelig for det l0de aarhundrede er bl. a. smykker