Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

22(; søN1)RE TBoN1)HJEMS AM‘r. F. a. Paa veien fra Røros K;Jé;,§;(Íå“îY— t11 r1gsgrændsen: laak tilsøs Røros til .]ensvolden i Røros —-—— — 17 Jensvolden-Skotgaarden —-—— — 18 Skotgaarden-Malmagen i Sverige —-—-—-—— 22 Do. —rigsgrændSen —-—-—-—-—— 1O F. b. I tiden fra 15d“e juni til 15de decbr.: Nordre Jensvold ved jernbanestationen-Tyvold — — — 1O Do. —Røros —-—-—-—— — 13 Do. —Evavold —-—-—-— — 16 Evavold-—Skotgaarden —-—-—-—ä —-—-— 1 6 G. Paa veien fra Røros til Fæmundsjeen: Fra 15de juni til 15de decbr.: Røros til Sæter “—-—-—-—-—— — 16 See ter-Langen —-—-—-—-—-— — 1 7 Do.;Fæmundsjø ɔ-—-..—....—. 3 Paa FæmundSjøen gaar om Sommeren dampskib med forskjellige anløbSsteder til sydenden ca. 6O km. H. Paa veien fra 0pda1 til Sundalen i Romsda1s Wamt: Trondhjem til Aune i 0pdal efter A. 2, 4, 5. Aune-Aalbu i 0pdal —-—-—-—-— — 11 Aalbu.—SZZ:Z)e“p“ .....—.ɔ.—.ɔ ɔ Omvendt ......... . Slcper-Gjøra i RomSdals amt —-—-—-— — 1O I. Hertil kommer følgende vei1ængder, der ikke er henførte under nogen af de foranstaaende ruter: JIyren-Saltnessanden i Buviken — — — — 22 Gimse— do. —-—-— — 9 By i Børseskogn til Nervík — — 17 Omvendt .... “ .... . 19 Eli-Halsen paa Gjetestranden — — — 14 Do.—RiStan paa ByneSet — — — 6 Hovin-Engen i Støren — — — — 11 Rognes-—Enodden i Budalen — — — — 17 Rødbjerg-—Vangvik i LekSviken — — 21 14 Ophaug-Udhaug i Ørlandet — — — — G Do. —Høibakken i Bjugn — — — 14 Tiltrum-Kirkholmen i Bjørnør — — 19