Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Til husfl1den bør ogsaa henregnes det arbe1de,— som udføres ved 1standsættelse af fiSkeredskaber og bødn1ng af d18S6, og maaske kunde og brændmg aj taug til aske nævnes her, hvilken har nogen betydn1ng for kystherrederne Den af havet paa stranden opkastede tang tages vaad lige fra fjæren og føres 1nd paa land hvor den spredes ganske tyndt paa stranden til tørr1ng Naar den er tørret paa overfladen, ven- des den med r1ve som hø Naar den delvis er tørret paa begge sider brændes den Til brændmgen vælges en flad, jevn plads nær tørrepladsen Ved fl1s osv lægges paa brandstedet og an- tændes paa dette baal lægges saa først den tørreste tang, og naar ogsaa denne er antændt fortsættes brændmgen Efterhvert som tangen 1 haugens 1ndre forbrændes bliver der stadig lagt nye lag taug oven og udenpaa Udover høsten og vinteren er det ofte vanskeligt at faa tan- gen tør hvorfor den brændes mest om sommeren Til en vog aske gaar 1I 2 hestelæs vaad tang; den kastes op paa stranden fornemmelig af høst og vmterstormene, ogsaa om vaaren og sommeren W,Ý Baadbygger1et er a vigtighed 1 Aa-[)orden, hvor der aarlig bygges 4 5O0 baade der kan værdsættes til ca. 7000 kr. D fleste sælges udenfor d1str1ktet Ved V1ggen i Børsen bygges ogsaa nogle baade, og mindre fartøier bygges 1 Hevne. I de bygder, hvor der drives tøndefabrikation, som i Rissen, og baadbyggeri. som i Aafjorden, klages der over, at landbruget staar tilbage. Man lager tønder og bygger baade for daarlig betaling. Skogen minker, og landbruget forsømmes. Man avler lidet paa jorden og blir snau for foder tidlig paa vaaren. Efter opgaverne fra 1891—1895 findes ingen industrianlæg, hvis drift gaar over 300 dagværk, i efternævnte herreder: 0sen, Roan, Stoksund, Aa, JøSsund, Frøien, Hitteren, Fillan, Agdenes, Ør1andet, Rissen, Stadsbygden, Meldalen, Rennebu, Op- da1, Aalen, Holtaalen, Singsaas, Budalen, Støren, Soknedalen, Mel- hus, Børseskogn, ByneSet og Selbu.;,þv 1— -— I denne opregning er Abergværksdriften og brydning af kvernstene, tagskifer, veksten og ei heller baadbygning, som iAa- fjorden, regnet til industrielle anlæg. . De fleste og betydeligste industrielle anlæg ligger i Trond- hjems by og er omtalt under beskrivelsen af byen. t Af de industrielle anlæg, som ligger Spredt i landdistrikterne, er de fleste meget smaa, og kun følgende har mere end 2O arbeidere: Strandheim sagbrug og høvleri i0rkedal er-„amtets-stø1:ste..indu: st ’ lle anlæ —; det er sat i gang i 1867 og drives ved damp; der sySSelsættes gjennemsnitlig 232 arbeidere jevnt hele aaret. Bruget har dampsag med høvleri og snedkerværksted, og der bygges huse til Salg til opførelse udenfor bygden. HUsFLID 0G IN1)USTRI. 178 ) . ’ . . , . , . ., .

, . 9 , . . “ ’od ..., “ e ,..1:1.§.„—S—g