Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l52 SØNDRE TRONDHJEMS AMT. Fiskepladse for fedsild i aarene ]891—95: Fangstmængde Antal fiskere. H1. 1891 Bjugnfjord B. 1800 37 O00 „ Skjørnfjord Jugn 900 2O 30O „ Strømsvaagen i Frøien 256 3 O0O 1892 Stoksund —-—— 975 45 500 „ Snildfjord —-—— 970 35 O00 1893 Selnesvaag i Aafjord 60 15 O0O „ Skjørnfjord i Bjugn 776 450O „ ImSterfjord i Bjugn 248 4300 „ Bjugnfjord og Tarven 812 430O 1894 O 1895 Bjugnfjord i Bjugn 2 550 60 0OO „ Skjørnfjordi „ 200 2 500 „ Valsfjord i „ 750 17 250 Vinjefjord i Hevne 7O0 19 500 Som man ser, hævder Bjugnfjord fremdeles sin plads som en god sildefjord. Mellem de enkelte herreder er sildefisket selvfølgelig saare ujevnt fordelt. I Hevne de1tager fiskerne foruden i herredets eget si1defiske ogsaa i sildefiskerierne ved Halten og Froøerne samt i Bjugn— og Skjørnfjorden. Inden herredet har Røstkvervet, Hevnefjorden omkring Jemt- øen, Aastfjorden og Vinjefjorden været anseede som gode si1depladse. I Snilfjorden er sildefisket vanskeligt, da fjorden er saa dyb. I Frøien har sildefisket til sine tider været betydeligt. I bugterne paa Frøiens sydside har der været temmelig aar- visse notestæng; ligeledes er der god fiskeplads paa nordsiden af Frøien i Langøsund ved Valen. Bekjendte sildefjorde er Strømsvaagen, Veisfjorden og Stor- fjorden, alle paa Frøien. „ Tidligere kom silden ofte ind og i mængde i Frøien, men nu er sildefisket her aftaget. I Fillan har der tildels været fisket fedsild i Sandstadsundet og Bjørnevaagen og flere andre steder. I Bjørnør herred, som nu er delt i 0sen, Roan og Stoksund, foregik tidligere ret betydelige fiskerier. Da sildefiskerierne i sekstiaarene og de første aar af syttierne var betydelige, havde man her en stor tilstrømning af fremmede fiskere lige fra Skudesnæs, Stavanger, Bergen og flere steder, som ogsaa fra nordligere bygder, navnlig Namdalen. I Bjugn har som nævnt Bjugn— og Skjørnfjorden længe været de vigtigste si1defjorde. “ Smaasild og brisling fanges undertiden inde i TrondhjemS— fjorden, saaledes i Gu1osen i Leinstranden og Melhus og i Bjugn. Fisket er uregelmæssigt, som følgende tal viser: