Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

114 SøN1)BE TRONDHJ’EMT Anm. storklokke (campanula latifolia), samt en bregne ormetel g (polystichum Filix mas), alle høie planter med ly for mindre, Som haref o d, kattefod (gnaphalium norvegicum), den brunlige prunelle (prunella vuIgaris) og marinøglen (botryChium lunaria). Endelig kan nævnes den meget sjeldne p]ante, a.ster sibiriCus, med violette, stjerneformede blomster. Dens eneste voksested i Norge er Røros herred. Sit hjem i skoglierne har ogsaa et par violer, flere smaa bregnearter, ogendelig kvitsymra, hvidVeisen, (anemone nemo- rosa) og blaaveisen (anemone hepatiea). Den sidste er ikke al- mindelig i amtet, men vokser hist og her, saaledes ved Trondhjem. Kysten er i det hele fattig paa skog. Amtets skogdannende træer vokser her ofte mere spredt, og mangesteder mangler træer næsten helt, saa Øer og halvøer ligger ganske nøgne eller kun be- vokset med lyng. f. eks. røslyng og poselyng (eriCa tetraIix); røs- lyngen blir ved kysten meget høiere end inde i landet, paa Hit- teren blir den indtil 6O cm. høi. I urer, som vender mod syd, er der her i amtet som andre steder en rig og vekslende flora, og her triVes flere indlandsplanter bedst. Under de bratte fjeldsider er der ofte urer. der natur- ligen dræneres og holdes tørre, idet vandet gaar igjennem dem, og her steger solen om sommeren saa stærkt, at voksestederne mellem Stenene kan opfattes som naturlige drivhuse. Her i urerne. særlig i det øverste finere grus, vokser de planter, der trænger stærk varme, saaledes de løvtræer, som betegnende er kaldt kuldskjære, sammen med p1anter, som vi betegner som de boreale. Urernes flora er noksaa ensartet over hele landet og synes at være mere afhængig af varmen end af undergrunden; saaledes har Stadsbygdens gneisurer i det hele samme slags flora som urer af andre bergarter. Disse boreale planter er kontinentale og trives ikke i nærheden af havet, hvor urerne er fattige i sammenligning med indlandets urer. 0mkring Trondhjemsfjorden findeS mange urer med sjeldne boreale planter, saaledes har Stadsbygdens urer en hel del boreale p1anter, som ellers er sjeldne nordenfje]ds. Af kuldskjære løvtræer vokser i amtets urer: alm (ulmus montana), hassel (corylus avellana), den sølvglinsende asal (sorbus av-ia), a sk M—axinus exCelsior), mispel (Cotoneaster vulgar:2s-), den sidste neppe i urerne ved kysten, vildap al (pyrus malas; forekommer ved Stenberget i Trondhjems bymark. Disse træer danner ikke skog i uren, i det høieste krat; de pleier at staa spredt. Imellem dem er der da buske af roser (rosa canina o. a.) og