Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

112 søm)BE VrBom)H.TEnS Anm. inde i landet, efter undergrunden og jordsmonnet; de arktiske plan- ter foretrækker kontinentale egne fremfor kystegnene. I og ovenfor vidjebæltet træffer vi almindelig udbredt paa fjeldene i søndre Trondhjems amt en række almindelige fjeldplanter: F jeldsmel den (silene aeaulis), som et rødt tæppe, lavt over fjeldgrunden, graplyng (aZalia procumbens), ogsaa med røde blomster og liggende, “ flere sildrer (saxi.fraga-arter), røde, gule eller hvide, fje1dnelliken (viscaffa ab)ina), blaablomstret, snesøte (gentiana nivalis) og veronica aO)ina, begge med blaa blomster; f eldarven (cerastium ah)inum) og issoleien (ranuneuIus glaciaIis), den sidste ofte lige under sne- fonnerne; her vokser og en liden dvergbusk, f jellmo (salix herbacea), iglegræs (pedicularis lapponiea), lysegul og en del star-arter, mange med sorte aks. Disse er alle almindelige fjeldplanter; men saa er der og sjeldne arktiske planter paa det høie, kontinen1talt beliggende skifer- land, fra fjeldene omkring Dovre og østover og nordover langs graend- sen. Af fjeldene omkring Dovre er især de dele, der ligge østen- for Driva, som Knutshø, rige findesteder for arktiske planter, og søndenfor polarcirkelen er i Norge ingen egn rigere paa sjeldne arktiske planter end netop disse dele af amtet: helt fra Hisingers og M. Blytts tid (1822 og 1820—3O) har disse fjelde jevnlig været besøgt af botanikere, og blandt de reisende her træffes ikke sjelden udenlandske botanikere, Særlig svensker. Af de sjeldne planter, Som vokser her, skal nævnes: reinblom (dryas oCtopetala), hvidb1omstret med tæt sort haar- klædning paa bægeret. Flere smaa videjarter, som rynkevidje (salix reticulata) og polarvidjen (salix polaris). Videre findes f j e l d v al m u e (papaver nudieaule), muregræs (potentilla nivea) og phaca frigidaä, alle tre gulblomstrede, oxytropis lapponica med rødviolette blomster. — Blaa blomster har: flismegræ s (veronica saxatilis) og den enblomstrede klokke (cam- panula umZflora). Meget lave vekster er f. eks.: . eardamine bellidvffolia, et græs, poa laxa, den haarede snerublom (draba nivalis) samt Koenigia IslandiCa. Sje1dneSt af alle dovreplanterne er bugras (artemisia norvegiea), der ellers ikke er fundet i den gamle verden, men som langs Driva, fra Rise og op til Kongsvold og paa alle de omliggende fjelde, ikke er sjelden.