Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØNDHORDLANDS FoG1)F.RI. 87 Skalle1’0rmen er udpræget brachykefal i den største del af fogder-iet, ligesom tilfældet er i det tilgrænsende distrikt Ryfylke. Derimod er den doliko-mesokefal i Strandebarm, Tysnes, Fitje og paa dei1 vestlige del af Bømmeløen væsentlig Bremnes. SkaHe- formen nærmer sig i disse herreder i høi grad den skalleform, som findes i den sydlige del af Nordhordland. Af fremmed indb1anding skal der ikke sees synderlig spor. Sundhedstilstand —og vei-nedygtighed. P1—ocenten af dødsfa1d foraarsaget ved tæring stillede sig itiaaret 1881—90 saaledes: Tysnes og Kvinnherred (Tysnes lægedistrikt) 14.6 pct. Skaanevik, Etne og Fjelberg (Indre Søndhordlands lægedi- strikt) 16.6 pct. Va1estrand, Finaas, Fitje og Stord (Ytre Søndhordlands læge- distrikt) 12.6 pct. i Sveen (i forbindelse med de tilgrænsende herreder af Ry- fy1ke, Sveen lægedistrikt) 15.v pct. Strandebarm (i forbindelse med Vikør og Jondalen, Ytre Har- danger lægedistrikt) 20.2 pct. Da middelsdødligheden af tæring i landet er omtrent 17 pct. er forholdet i samtlige distrikter i Søndhordland med undtagelse af Strandebarm, ret godt. Bedst er det i de sydvestlige herreder Va1estrand, Finaas, Stordøen og Fitje. Her “er dødligheden af tæring meget mindre end middelsdødligheden i landet. Ogsaa i det nordlige og nordøstlige Tysnes og Kvinnherred er „forholdet, naar bortsees fra Strandebarm, godt. Mindst tilfredsstillende er det i den sydlige del af fogderiet, Skaanevik, Etne, Fjelberg og Sveen. Paafaldende daarlig staar Strandebarm, hvor dødligheds- procenten af tæring er betydelig større, end hvad der gjennem- snitlig er tilfældet i landet. A g „Høiden og vernedygtigheden i de forskjellige heri-eder, be- regnet efter tiaaret 1878—87, stiller sig saaledes:— I Fjelberg: Høide . . . 169.6 cm. Dygtige til linien 64.o pct I Etne: — Høide . . . 170.3 cm. Dygtige til linien 65.o pct I Skaanevik: Høide . . . 169.4 cm. Dygtige til linien 61.o pct — I Kvinnherred: Høide . . . 17l.1 cm. Dygtige til linien 61.o pct I Strandebarm: Høide . . . 170.6 cm. Dygtige til linien 51.o pct.