Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

184 SØNDRE BERGENHUs AnVr. Forn1evninger. I Stord er der gjort følgende antal af oldfund: Fra Stenalderen ..... 2 „ broncealderen .... 4 „ ældre jernalder .... 8 „ yngre do. .... 8 Som man Ser, er der gjort forholdsvis mange fund fra den ældre jernalder, og naar hensyn tages til, hvor faa fund der i hele landet er gjort fra broncealderen, relativt ogsaa fra denne periode. Derimod er fundene fra yngre jernalder, der ellers er saa rigt repræsenteret paa de fleste kanter af landet, paafaldende faa, sam- menlignet med fundene fra de ældre tidsaldre. Noget fund af særlig interesse er ikke gjort paa Stord. Af sager af ædle metaller er fundet en baandformet, massiv fingerring af guld fra ældre jerna1der. Finaas herred. StørrelSe og indbyggerantal. FinaaS grænser mod nord til Fitje, mod øst til Stord og Valestrand, mod syd til Sveen og Ry- fylke og mod vest til havet Det udgjør 225.1ð km.2 med 4884 indb., hvilket giver henved 22 mennesker pr. km.2 Herredet bestaar udelukkende af øer. Antallet af disse udgjør 243. Inddeling. FinaaS udgjør ét preStegjeld og tre sogne: MoSter sogn med 1258 indb., Bremnes sogn med 2843 indb. og Bømme1 Sogn med 783 indb. Det udgjør ét lensmandSdiStrikt. Fordeling af dyrket jord m. v. Af herredets fladeindhold er 16.V km.2 eller 7.4 pot. aker og eng, 28 km.2 eller 12.4 pct. skog og 18O.3 km.2 eller 80.2 pct. snaufjeld, vande, myrer, udmark o. s. v. J ordbunden er frugtbar og herredet godt skikket for ager- brug trods det fugtige klima. Af havre avles der 11 910 hektoliter eller 2.44 pr. individ, af poteter 34 180 hektoliter eller 7 pr. individ, af byg 230 eller 0.0ä pr. individ. Desuden avleS omtrent 500 hektoliter blandkorn eller O.10 pr. individ. 8800 m.2 jord er optaget af haveurter og 6000 m.2 af andre rodfrugter end poteter. Af heste findes der 121 eller 25 pr. tusind mennesker, af storfæ 2461 eller —504, af faar 8466 eller 1733, af gjeder 77 eller 16, af Svin 240 eller 50. Mange af faarene er udgangerfaar og ernærer sig Selv hele vinteren. Beiterne skal være gode, men ikke af stor udstrækning.