Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/718

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


xYIkS0I’611 I 43, 237, 24I, 432. 543, II 213, 284, 244, VIkll111 (Kirkebø) . . . Vikum (Lavik og Brekke) II Vilhja1n1Svik S’l’I—2I)R EG 362. 249. 2ö9, . II 284, . II VilneS II 347, 351, 359, 362, 363. 364„ 365, Vi]neSbugten ...... II VilneSfjOI—den I 244, II 848, 352, Vi1nesS kirkja ..... II Vin(Ia ........ I Vindeda1en I 4ö, 318, II 105, 112. 11:3, 118. Vindeda1Se1Ve11 ..... II YIIl1(If)VI(Iî11g ...... II Vin(Ihe1len I 472, 708, 712, 717. II Vin(Ikjeglen ...... II Vindolen ....... II Vindræken . .... II VindSpol1en . . I 247, II Vin(Iøyjardalr . . . . . II VineS .... . . II VineSholmen . . Z VineSvik . . II Vingegge11 . . . . II Vingekvarven . . . . . II Vingelven . . .... II Vingen . . . I 246, II Vingjinn . . . . Z Vinje . . . II Vinjum . . .II Vi11meòi . . . . . II Vinreiò . . II 595, Vinsrygg . . . . II VinSryggr . . . . . II Vinster vandene . . I VinStra elv . . . I VireidSgrOtte . . I VirkiSdalr . . II ViS(Ia1 elv . . I Vis(IalSfoS ....... I ViSke(Iale11 ....... II VisneS I 723, II 58O, 627, 6:39, Vitar ......... I VokS0 . . . V0Zak11uterne . . II

Vo 1I(LamdaU II I1à,I1å. Vo I2O, VoZ(I Vik) ....... II Vol(IalSbækken ..... I VoZddal (Aardal) . . . . I Vol(I(Ia1en (Borgund) . . . II VoZ(I(Ialsna-ase ...... II Vo1den I 14. II 556, 569, Ö70. 571, X OZ(ISI)1’O ....... I ZdSæterSkaa]a . I 1Ö, 58. II 260 272 285 308 366 3Ö3 353

36Ö
3I3

119 109 538 129 429 O 215 ÖOO 12O I.“31 238 149 ð40 ð4O ð48 54ð 246 19Ö 19O 191 596 (i:38 6—II 66 65 169

308

65 168 421 6—I8 8OÖ 193 177 122 2Ö1 272 174 128 I27 é)80 275 ()3 i3 IS’l’ER. VOI(I11l11 . Vollaa . Vo11aaker . VO1ldø1a . Vo1Ievik . . . VOnevatn . . O C O .I186,II ....1 .II75,83, I 272, . . . . .II I 297. II 430, Vorme1i . I 76, 9ö, 43:3. II 42, Voss I 18, 19, 39, 322, 689. 715, II 171, 2:3ð, VoSSee1x-en ....... I VOSSeskav1e11 ...... I VOSSeSt1’aHdeI1 I 18, 19. II 171. 194, 196„ 213„ 235. VOSSevangen ...... II Vuggebotn ....... II VuggeheSten ...... II Værho1m (Lavik og Brekke) I 237„ II VærhOlmen (Kinn) .... II Værkland ..... II 282, Vær]o II 598, 608, 609, 617. 621, Værø (AskvOld) I 51. 19:3, 434 II 3ö6 S Værø (Bremanger) . . II 497, Vær0hamme1—en . . . . II WÝæI’OSHII(I . . . . . II VölIurvik . . . II VörS .... . . . I Vötn ......... II Vøvri11gSbækken . . I 284, II VoVringSdale11 . . . II 237, VøvringSvatn . . . I 2O, II VøvringSvat11bækken . . .II Y. Ý(1a111— .... . I Ygnis(Ia1en . . . . . II YgniS(IalSbækken . . II Yksnda1en. veStre . . . II YkSnda1en, østre ..... II ïYkSI1(?IV(ålI ....... I Y1me-im .... II I(32, 168. XVI1I1(=I1T11’ . . . I 3:3, II Ylveeide — ....... I YlviSaaker I 177, 186. I89. II YndesdaZ (Brekke) II 282, 286, YndeSdaZen (HafS1o) . II 62. YndeSdalSbækken .... I YndeSdaZseIVen ..... I YndeSdaZStø1 ...... I YndeSdaZSvatn I 284, II 27(3, 278, Y11deSta-(È ASkvO1d) .... II YndeSta(Í (Indre H0lmeda1) . II YndiStaðir ....... II 7I3 13:3 313 17O 314 251 431 57 2ö9 285 18 259 I93 197 197 280 4Ö0 288 627 360 50I 350 253 22 444 242 246 26—I 265 787 2:38 243 539 539

315

169 ].64 311 162 288 I7O 289 284 21 279 36O

39:3

37O I “”“T “? I