Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/708

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STEDREGISTER. 703 StigSda1en . . . . II Stikkelvatn . . . . . I Stjernegjerd . . . . . II St. Jørgens hoSpital .... I Stjörnugerði ...... II StOðreimr . . . I 59, 830, II Stofreimr ..... I ð67, Stokke (Breim) I 184, II 602, Stokke (Se1je) ...... II Stokkebæk ....... II Stokkebø ..... I 429, II Stokkenes (Hornindalen) . . I Stokkenes (LySter) . . II 40, StokkeSetda1en ...... II StokkeSæte1—en . . . . II Stokkevaag (Selje) . . . II StOkkevaag (Su1en) . . . II StokneS ..... . . II St. Olavs kilde . . . II St. Olavs kirke . . . . II St. Olavs kjelda ..... I StolSg1—unden ...... II Stonda1 . .I 194, 219, 224, II Storaaker ....... II Storaa-kerSund II 3:31,:33—1, 337, Storaasen ....... II Storakeren ....... II StorakerSund . . . . I StoraSkaret ....... I Storbotn ..... I 163, II Storbræ (Jø1ster) ..... II Storda1en (Aur1and) .... II Sto1—dalen (Gloppen) .... II Storda1en (JoSteda1en) I 113, II 6, 13, Storda1en (Stryn) ..... II Stordalse1ven (Aur1and) . . I StOrdalSvatn (Gloppen) . . . I St0rda1svatn (Masfjorden) . . I Storebjørn ...... I 91, St-orebokken ...... II Storebotn (Kim1) ..... II Storebotn (Leikanger) . . . II Storebotnvatn . . . I 139, II StOrebræ (Au1—la-nd) . . II 174, Storeda1en (Vik) ..... II St-orefjeldShi11eren . . . I StOreggen (Eid) ..... II Storeggen (Kirkebø) .... II Storehaugen ..... I 49, Storehei ........ I Storehesten . . I 139, 140, II Storehogfje]det ..... II StorehOlten ....... II Storeim . . . . . . II StorekjørnaaSe. . . I 13, II 5ð7 29ð 209 609 210

367

ð69 603 ð18 459 2ð2 307 48 103 103 Ö18 825 454 17O 233 645 184 185 33ð

3:38

45O 339 243 463 385 409 174 Ö83 15 647 286 3O0 21 92 62 4ð5 2OO 456 18O 286 172 ð57 261 462 59 ö39 143 292 565 538 Storeknipen ...... II Stor-elven (Aurland) .... II Store1ven (Daviken) .... II Store1ven (Gloppen) .... I (I11dviken) . . . II (Kinn) I 299, II 447, I StOre]ven Storelven Storenaave ....... Storenut ........ II StoreSkarSeggen . . . I 57, II St0reSundø . . . . . . II Storetroen . . — . I ö7, II StOretræet . . . . II Store-Uttla . . . II Storevarden. . . . . . I StorevaSeggen .... II 51O, Storevatn (G1oppen) .... I Storevat11 (Kinn) II —156, 462, Storevatn (Lavik) ..... I StoreVatn (Lom) ..... I Storfjeld (BaleStra-nd) . . . II Storfje1d (Indre Holmeda1) II 384, Storfjeldnakken ..... II Stor-haug (BaleStrand) . . . II Storhaug (LySter) ..... II Sto1—haugen (Sognda1) . . . II St0rhid1eren ...... II Storhi1leren .... . . I Storho1men ....... I Storho1mSundet ..... II Storlaugpiken I ö7’, 1 42, II 600, Stornaase ....... I Stornaava ....... II StorSkav1en I 45, 146, II 176. StorSkreden ....... II StorSkredfje1d ...... II Storteigoroe .... . . I Stortinderne (Se1je) .... II Storvatn (BaleStrand) . . . I Storvatn (Kinn) ..... II Sto1—øen (ASkvo1d) . . . II Storøen (Daviken) . . . II St0røen (Kinn). . . . I Storøinaave. . . . . II Stoven . . . . . I Straaken ...... I 17, II Strand (Breim) ..... I Strand (Indre Holmedal) II 391, Strand (Indviken). . I 188, II Stand (JølSter) ...... I Strand (Stryn) ...... I Strand (Ytre Ho1meda1) . . I Strandaas vatn ...... II Strandefjeld ....... II Stranden (Horninda1en) . . II Stranden (Naustda-1) .... II 87 182 541 298 612 448 21 177 583 497 ö39 407 57 61 ö38

3OO

483 21 16— 216 238ö 428 218 28 159 219 172 823 297 61O 103 368 180 8 631 282 ðO9 290 4ö6 351 544 434 63 (iå38 125 191 393 617 190 179 19O 279 436J 448 578