Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/704

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STEDREGISTER.“ SkilbreiVatn . . I 293, II 288 Skogada1sbøen I 76, II ð7, ö8, Skildeim . . II 4O, 48 Skogada1sfoSsen ..... I Ski1leStad . .... II 162 Skogadalsnaase . . . . I Ski1lingen . . . II 108, 127 Skogadø1a . . . I Skim1ehovd . . . . II 84 Skogdalen . . . II Skinbrokheien . . . . II 411 Skogeberget . . I Skipeda1seggen . . . I 15, 58 Skogsfjeld . . . . II Skipeda1se1ven . . . I 309 SkOgSø ..—.. . II Skipeda1svatn . . . . I 15 Sko1egaden (Florø) . . . . II Skirdalr .... . . II 191 Skolmen ....... II Skitbrækkene . . . . II 198 Skomaabræen I 45, 145, II 175, Skitviken . . . I 187 176, Skivardeggen . . . I 17 Skomaahøgderne . . I 18, II Skivenes . . . . II:338 Skomaanaa-set . . . I 18, II SkiveneSvaag . . . . II 342 Skomageren ..... . II Skivo1dbakkerne . . . . I 717 Skongenes . . . I 17O, 744, SkjaldarStaðir ..... II 164 SkongeneShulen ..... II SkjeldeStad . . . I 168, II 162 Skor (G1oppen) .... . II SkjeldeStadgaardene . . . II 146 Skor (Hyl1eStad) . II 339, 343, Skjenhi1leren ...... I 172 Skor (Stryn) ...... II Skjerda1 (Aurland) .... II 19O Skorar . . . . . . . II Skjerda1en (Aur1and) . . . I 146 Skorga . . . . . I Skjerdalen (Gloppen) I 139, II Skorgebækken. . . I Ö384, ð9—I Skorgeda1en . . I Skjeringsda1en ..... I ð8 Skorgeneshorn . . II Skjerjehavn I 7ð2, II 298, 3O:3, SkorgeVatn . . . . . I 311, 312 Skorpa ........ II SkjerpeSnuten . . . . I 19 Skorpefjordeu . . . I 246, II Sk;jertings11aave . . . II 239 Skorpeidet ....... II Skjerven (Vik) . . . II 251 Skorpen (Førde) .... . I Skjervi (HafSlo) ..... II 7ö Skorpen (Ki1m) I 53, 43ö, II 4ö3, Skjervum ....... II 251 Skorpevaag ..... II 460, Skj0lden I 46, 92, 185, 719, 754, Sk0rpø . . . I 152, ö12, II II 41, 42, 54, 5:3 Skorsda1en ....... II Skjo1—ta ...... I 57, II 60O Skorva (Lærdal) ..... I Skjær (Lærda1) . . . II 119 Skorven (Vevring) . . II Skjærda1sfjeldet . . . I 731 Skorvenelveu . . . . II Skjærda1shaugen . . . . II 178 Skorvenmarken . “. II Skjærdalsvarden . . . . II 178 SkorVenvatn . . II Skjæ1—ingen (Daviken)I 59, II 538, 584 SkoStø1Shaug . . II Skjæringerne (SogndaÞl) I 144,161, Skotholmen . . II II 145 SkougSet . . . I Skjæringsda1en . . . . II 632 Skovlset1’je1d . . II SkjæringSdalSe1ven . . . I 305 Skraahei . . . II SkjæringSdalssæter . . . II 637 Skraam ....... . II Skju=r1i .... . . II 442 Skrat1eheien ...... II Skjærpenuten . . . . II 174 Skrede (Horninda1en) I 188, II Skjærsfje1d . . . . II 106 Skrede (Indviken) . . II 617, Skodda . . . . . . I 95 Skrede (Jølster) . . I 188, II Skoddedalen . . I 95, II Ö7 Skredevatn . . . . I 301, SkoddedalSnaaSi . . . . II Ö7 Skredfje]d . . . . II Skoddedøla . . . . . II 57 Skreeort . . . I Skoddene1ven . . . . . II 612 Skreifjeld . . . . . II Skoden . . . I 368, II 621 Skriða ....... . II Skogadalen . . I 76, 462, 463 Skridulaupbræen . . I 14:3, II SkogadalSbræen . . . . I 78 Skrikefje1d (LaVik og Brekke) II 699 103 277 76 277 453 13 6O 299 483 =31O 18O 175 17ð 319 747 526 59ð 381 641 641 31=3 13 13 510 13 478 460 4ð3 296 46O 461 331 334 314 443 440 442 44O 106 268 722 197 330 521 368 580 626 407 302 219 551 24O ð79 (346 276