Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/700

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


RoSebotn . RoSeh0vden . . Roseim . . RoSen .... RoSteinskaret . RoSæter .... Rota (Bremanger) sTE1)BEG1STEB. 695 .II .II .II . . . II . . . II . II (317, . . . . II Rota (Kinn) . . . II RotaVaagen . . . II Ro1en . . . . . . II Rotenes . . . . . II Roti . . . . I 308, II RotineS . . . . . I Rotten . . . . II RÓty1l . . . . II Rud ....... II 22ö, Ruggesæter . . . RugSund I 56, 246, . . . .II 249, 753, II 536, 55O, 551, 553, 554, RugSundø I 53, 56, RunddaISe1ven . Runderab . . . Rundevatn . . . Runnen 1(Førde) . Runnene (Hy11eStad) RuSkeda1 . . . RuSkeda1Svik . . Rusladalr . . Rus1ar . . Rus1avötn . . RuSSeneS . . . RuSteda1Seggen . RuSten (Aur1and) . RuSten (LySter) . i Rustum . . . Rustøien I 182, 184, RustøienfjeId . . Rusøen . . . Rut1a kirkja . . Rut1e (GuIe11) . Rutle (HylIeStad) . Rut1eda1 .... RutledalSvik . Rutletangen . Rut]in . . . Ryda-len . . . RydIandShoImen . Ryd1andshorn . Ryd1andSpolIen . Rydø1a . . . Rye .... Rygg (Breim) . . Rygg (G1oppen) . Rygg (Horninda1) . Rygg (Stryn) . . 4:3ä,11ä4o, . . . .1 12o,—1:3,11 . . . .1 .129v,11 ...II ....II . .I .II .II ..II ...II ..I18,II ....II ....II . . . . II 189, 31O, II 626, . I 142, II . . . II . II . . . I . . . .II . II 307, . . . II . II 299, . . . II ..II ...II .I53,II ...II ..1 ...II ..I184, . II 59O, 591, ....I .II 219 106 251 297 329 621 497 486 48(i 451 420 ö6ð 308 496 ð67 2:30 166 Öö5 ð4ð 285 263 18 42ä3 34O 34l 237 308 308 341 443 175 187 56 622 627 610 461 310 822 34O 311 3O0 300 160 27 ðO0 4943 ð01 314 594 191 Ö9:3 183 ti-IO RyggeIx-en . Ryggen . . Ryggjaf“v1ke . Ryggjar ki1“kja Ryggr . . . Ryggsm“s . Rygh)—daa . RygStenPne . R)’IlHllg(ï1I . RyI]OZV . RySda1 . . R)’S(I8I en . . 3ySdalSeIve11 . RySda1Shorn . RySfjæ1—en II 585, RySjedaI. . . RySje(IaISvaagen RySje(IalSvik . Rysten . . Ryum .... RækevikfoSSen . Røberg . . . Rod (BaleStrand) Rød (GIOppen) Rødberg. . . R0dbergbugten Rødehje1I . . Rødfje1dseggen I ..II .I .I . ..II ....II ....II -V C C . I 143, II . . . . II . . II . . . II . . II O9O, . . II 582, . . . . . I . . . II ö82, 591, ð97, O98, O99, . . . II . ..II . ..II ..II ..II — . I ..II . ..II . ..II ..II . . I ...II ..I lödSæter (BaleStrand) I 187, II R0(ISæt(31’ (GIO1)1)el1) .... II Røikedale11 . . . I 144, II 5, RøikedalS1)ræen . I 144, II R0ikedaISelven Røim .... Røirvik (G1oppen Roirvik (Vik) . Røiseda1Sfjeld . RøiSehei . . RøiSeim . RøiSum . . RøiSæter. . . ROiSæterfjorden RøitevikhoIten RojkedaIShøen . Røkkevatn . . Rönd . . . Rønne .... Rønnehaug . . Rønneid . . . II 21, 4O, 4], Rønneklev . . 5; I ....II . ..II ...II . .II2ð, ..II .. II55, ..II208, ....II ..1249,11 . ...II .1 .1 ..II .....II ....II .....II RønSæter . . . II:337, 340, R0rdaIsfj orden Rørdotten sæter .....II

ROrhuSniI1ba . . . I15, II I:O1—tveitb11 gten . ..II 47 585 297 2—I 19:3 ð9—I 567 632 S—)I„ 23l 4() Ö03 6O] 30:3 fiO1 627

341

333 569 190 293 614 230 ð94 614 716 5:3(3 558 2:3O ð9:—I 13 25 287 P3 [F) 59:3 251 61 510 58 213 3(35 ö14 61 16 15 623 47 17O 54 59:3

342

317 1t-) 572 298