Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/695

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


690 STEDREGISTER. NeSe (Borgund) I 2—54, II 134, XeSe (Gulen) ....... II NeSe (Vík) I 188, II 247, 249, 2Ö1. 2ð2, Nesedalen (Vik) . . II 235, 246, NeSeda11Sbækken ...... II NeSefjorden ........ II NeSet (Borgund) . . . . II II II 31I. II II NeSet (Selje). . . . NeSholmen ........ Nes i Nóri ........ NeSi (Stryn) I 189,191,3]“O, NeSin ....... . . II II II II NeSinar kirkja .... . . NeSjar (Bremanger) . . . NeSjar (Hy1Iestad) . . . . Nesje (Bremanger) ..... I NeSje (HylleStad) . . . II 336, Nesje (St“ryn) . . .... II Nesleida— .... . . . I Nesnova . . . . II NeSokS1et . . . . . II NeSS ...... . . II Nesset (Hafslo) . . . . II NeSvatn .... . . I NeSø . . . . . II Nibben . . . II Nidalen . . . . II Niðreimr ......... I Nigaa1—dsø ......... II Nigardsbræen I 113, 11ö, 130, II 4, 5, NiSegrova ......... I NiSseda1 . . . . II Nitda1 . . . . II Nitjuda1r . . . II Njós . . . . . II Nj0Sn ........... II NjosS kirkja ........ II NjøS .I 174, II 208, 209, 210, NjøSefje1d ......... II NjøSen .......... II NokkaneS ...... . . I II II II II Nonhaugen ........ I II II Nokken .......... Nokki, jfr. I NokkaneSi . . . Nondal ....... I 314, Xonda1r .......... NonSfje1det (Ba1eStrand) . . . NonSfje1det (HafSlo) .... Nonshaug ..... I 199, 200, NonShorn . . ..... I Nonskaret . . . . . . II NonSkarfje1d . .... II NonSk1etten . . . .II 385, 13ð 311 259 258 242 317 140 ö24 460 164 64O 641 644 506 342 747 339 640 316 61 61 ð3 64 297 315 496 6 23 497 22 313 174 42—I 422 209 394 212 2l2 198 393 640 252 253 89 1OO 43 215 63 201 14 215 496 391 Nonsnibba ..... I 142, II NonStuen ......... II Nor . .II Ö61, 565, 568, 57O, Nor . . Norar ........ I 23, II Nordal (Gu1en) ....... I Norda1e11 (Kirkebø) I 20, II 261,

262, II N orda1Sbækken ...... Nordals Fiorden . . . I N orda1Snaase . . . . . II N orddaZ (Gulen) . . . . . II NorddaZen (Aur1a-nd) .... II NorddaZe11 (Førde) ..... II NorddaZen (Ytre Holmeda1) II 373, 378, N orddaZn1pa ........ II NorðdaZr .... .... I I N orddaZSbakkene .... II 178, N ordda1sbækken ...... I NorddaZSfjorden I 50, 52, ö3, 148, 234, 246, II 445, 448, 469, Nord(Ia1SfjordenS kape1 . . I 5, Nordda1sgaardene ..... II Nordda1sheien ..... II 368, NorddalsSæter ....... II NorddalSva-ten (Ba1eStrand) . . I Nordda1SVatn (Hosanger) . . I Norddøla ......... I Nordeide (ASkvo1d) ..... II Nordeide (Kirkebø) . . II 270, Norðfirðir ......... I Nc1—(1rjcx(1 I 4, Ö, 2s, 4o, ðv, 234, 24T, 263, 264, soo, s6o, s6s, sen 390, 891, 426, 482, 482, 528, ä8:3 181, 301, 42ð, ,666, 6v4, v38, vÖÖ, 840, II Nordfjordbræen ...... I Nordfjordeidet I 432, 678, 753, II 538, 563, 564, Ö68, Ö7O, Nordfjo1—den ........ II Nordgule1ven ....... II Nordgu1en I 58, 139, 246, 247, 807, 808, II 296, 311, 49ö, ð00 505, Nordgu1enfjord I 5O, 233, II 291, Norðgu1i ......... II N oröhörðland ....... I Nordje1Sda1Sbækken. . . . Nordlandene .... . . I NordnesSund ....... Nordpo11eidet ....... Nordpo11en I 59, 249, II 514, f NordStrandSVatn II 274, 27ð, 277, Nore . II II II o22, 629 584 58O 567 5ð3 188 264 26ö 1Ö1 261 311 179W 412 382 235 308 180 291 479— 9 469 38—I 637 291 20 270 356 272 24 62é31 35 ö71 543 294 554 295— 308 22 278 37 353 510 ö36 279 23