Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/684

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KaZdoSvatn KaZfhagi (Hafs1o). . . STEDREGISTER. 679 ...I ...II Kalfhagi (Ytre Ho1meda1) . . II KaZhagen (Hafs10) . . ...II KaZhagen (LySter) . I 845, II KaZ1aðarland KaZ1and . . Ka1Iek1aaven .... Kal1ek1etten . II 105, KaZ1eva-ag . . I 433, KaZleVaSnut Ka1saaSen . Ka1Setvatn . KaZSl1ovden KaZStad . . KaZStadheien ..... KaZvaag . . . II ǫ500, Kalvebotn ...... KaZveho1men .... ...II ...II . . . I 108, 178, 518, s31, I 18, II . . .II . . .II . .II . . .II . . .II Öo4, äOä, . . .II I 747, II KaZvevatnhaugene ..... II KaZx-øen . . II 4Ö2, Kambane . . . . .II Kamben . . . . II Kameggen . . . II Kame1en . . . II Kanda1 . . . . I Kapelbugten . . II Kapelhorn . . . . II Kappeda1 . . . . I Kappedalfjeld . ..... II KapperStad . . I 190, II KapStad . . .. .... II KapStadbugten ...... . . II KapStadelven ....... II KáraStaðir (Indviken) .... II K1irastaðir (Indre Ho1meda1) . II Karisaat . . Kariskreden Kar1astaðir Kar1Skarfje1d . Kar1SStaðir Ka1—Stad . . K arStadelven . Karstadvatn Kat1efje1d . Katteørenaase . . . Knupanger I 48, 238, 822, 845, II 141, 151, Kaupangere1ven . II Kaupevatn Kauraho1e . Keiseren . KilefosSen . Kilen . . . Ki1evaagen ...II . .II . .II . . .II ...II II 4:32, ...II . . .II . . .II I 144, II 436, 821, 158, 1ð4, 155, 164, 142, 147, ...I ...I .I9O, ...I I18ð,II ...II 291 76 379 67 48 437 429 170 18O 7å2 17Ö 292 -II—I 179 873 368 507 331 Ö4ö 198 50O 241 60 215 178 184 51ð 511 431 179 606 393 389 386 623 394 496 8 379 539 379 436 429 431 276 28 168 17O 305 174 95 268 48 486 KilStrømmen ........ II Kin11 I 4, ð, 8, 2Ö, s3, 14v, 172, 19B, 264,:31ð,:36o,:361, 42ð, 426, å12, c318, 6vV, 752, II 34V, 866, 42v, 438. 44S—-482, 494, 537, Kinn (Førde) . ..... II Kinnar kirkja ....... II Kinnekloven . . . I 53, 171, II Kinnen .......... II KinneSund . I 744, 746, II 459, KinneSundVaag ....... II KinSerdale11 . . . I 46, II 59, KinSerda1Skampen ..... II KinzudaIr . ........II 1(1x1;c1)ø I 4, S. 9, 2o, 2ä, 237, 2Ö9, 263, 36o,:364, 482, 6o9, 673, 6Tå, T32, II 214, 2:3å, 260 -274, 366, II Kirkeda1sfj e1(I ....... Kirkegaden (F1orø) ..... II Kirkehaugen Kirkeide . Kirkenibben KirkeStigen KirkeStolen Kirketeigen Kirketeigen Kirketeigen ........II .. I179, 184, II ........II .....19Ö,H ........II (Førde) ..... II (S0gnda1) .... II (Vik) ..... II I 754, II 133, 134, Kirkevold . Kirkborne ......... II Kirkjuve1li ........ II Kirkjuvö11r . . . . . II Kirkøen (Gu1en) . . . II Ki1—køen (Kinn) . . . II Kitangen ..... . . II Kñedlervatn ........ II Kjeipen (BaleStrand) .... II Kjeipen (Bremanger) I 35, 139, 141, 152, II 449, 49å, Kñelbju . . Kj elbu . . Kje1dedal . .. . . . . . .II . ..II ... . . . . .II Ki e1d11uSnaaSe ....... I I Kje1keneS I 7ð3, II 502, 50Ö, 506, Kje1SneS . . ........II Kje1Stad ....... II 391, Kî1e1stadbotn . . .... II KjelStadlien ..... I 15, II Kjendalen ..... I 191, II KjendalSbræen I 1I8, 119, II 628, Kje11dalse1ven ....... I Kje11dal skona ....... I I KjeneSet . . . . II Kjeppe . . . . II KjeringneS . ..II 448 581 422 481 452 423 482 452 64 59 76 383 å 483 109 641 633 -P Ol 102 422 160 257 C 13c) 578 138 135 307 45O 461 107 249 538 302 311 6“I 178 507 4ð3 393 385 580 628 648 305 629 230 19 75