Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/679

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


674 STEx)BEG1STEB. Hjelmeland (Indre Holmeda1) II 390. 391, Hje1meland (Stavanger amt) . I Hjelmelandsda1en . . . I 14, II HjelmelandSda1Se1ven .... II Hje1men I 139, 141, 152, II 49ð, Hje1meSæter ..... II 590, HjemmeSæter . . . — . . II Hjerteaasen . . .... II Hjortda1en . . . . .I 15, II Hjortda1Selven — . .... I Hj0rtedøla .... . . I:308, HjorteSæter .... . . . II HjorteSæterakSlen . . . II Hjortø .... u . . . II HjOr1eivShøvde ....... I II II Hjørundfjord ..... I 14, HjøSvaag ......... Hoddevik . . . I 6O, 17O, 249, Hodna. . . I 270, 271, II 1Oð, Hodnadø1a ......... I Hodnafje1d ...... I 2O, II HodnedaI . — ..... II 122, Hodneda1snaase ...... II Ho(InSnipa . . .I 146, II 178, Hof (Leikanger) ...... II Hof (Se1je) ........ II Hof (Sogndal) . . . . II Hof (Vik) ...= . . II HofS kirkja .... . . II Hofland (Aarda1) . . . . II Hofland (BOrgund) . . . II Hofland (Hyl1eStad) . . . . II Hofland (Kinn) ....... II Hofland (Sognda1) ..... II H0fland (Ytre H0lmedal) . . II HoflandS(Ia1svatn ...... I Hoflandsvatn ..... . . I II II HOgre1ming ...... I 179, Hogrenningbræen ...... I HoZ ....... I 18, II 171, HÓZar (Leikanger) ...... II Hó“ar (Vik) ........ HoZeda1sfje1d . . . . I II II HofSland (G1oppen) ..... Hogav ard en ........ II HoZeSkarhor11et .... . . HoZ1evik (G1oppen). . . . H011evik (Se1je) . . . . II HoZ1Sær .......... II HoZlSævar kape1la .... II HoZlvik (G1oppen) . II 590, ð94, ’ I Ho-ma .......... HoZmaSetr ......... II HoZmaStaðir . . . . II Holme . . . .II -3 39 5ö7 ð58 ð38 594 ð98 349 578

308

31ð 598 ö84 451 796 ð71 74 ð31 178 271 238 39’ 195 108 180 209 525 164 2ð2 2ð6 100 135

3—II

478 164 379 292 292 ð9ä3 497 189 I43 19ö 209 252 1ö 633 ð94= ð24 422 424 ð95 31ö 428 2ð2 ð93 Ho1meda1 ...... I —5, 23, Ho1meda1 (Indre) I 8, 2ö, 264, 31Ö, 360, 36v, 482, 732, 784, II 214, 260, 273, 366, 882—-397, 4IO, Ho1medal (Ytre) I 8, 25, 264, s1ð, 36o, 36v, 426, 6’Y3, v26, “Y84, II 260, 274, 328, s29, 84v, 438 -P Ho- Ho- HoZ 366—-382, 383, 427, mefjeld . . . II 572 . . ., megrunden . . . . . . II men (Aurland) ..... I HO“mengraa ....... I 22, HoZmeSet . C ....... I HoZmevatn (Indre Ho1meda1) . I Ho1mevatn (MaSfjorden) . . . I HoZmeStad ......... II HolmeSund ..... . . II HoZmr (Gloppen) . . . . . II HoZmu(IaI ......... II HoZmudalr ...... II 366, HOZmø (G1oppen) I 183, 18ð, 188, II HoZmo (Hornindalen) .... I HoZmøiene (Horninda1en) I ð6O, II ö77, 578, 580, Ho1neS (Førde) ....... II HolneSet (’Daviken) ..... II HolneSviken ........ II Ho1se (Førde) ....... II Ho1Sen I ö, II 410, 418, 421, 424, HO1S(’l1I)l’O0l1 ........ II Ho1Senda1en . . . II 410, 411, HolSenvaSdraget .... — . I HolSenvatn . . . I ö1, II 409, HolSeta ........ — . II HoZSete . . ...... II HoZSka1—et ......... II HolSka1—Vatu . . . I 20, 28ö, II HoZsta(l . . . .... . . II Ho1sæter . ...... II HoZt . . . . .II 375, 378, Ho ten .......... II HoZtenfje]d . . .I 1ð, II ö72, HoZum (Aurland) ..... II HOZum (Vik) .... . . . II Hompeda1Sku1en . . . . II 4, Honge . — . . . . . . .II Honndøla ......... I Honningen ..... I 717, II Honningvaag I 6O, 249, II 513, Honskaar ......... I HOnung ........ II 138, Hop (Su1en) . . . . . . . II Hope (G1oppen) . . . .II 674 427 445 611 184 288 2ð1 466 292 21 47 469 594 381 382 593 77O 626 423 54ö ð4ð 424 42ö 425 417 296 414 76 7Ö 238 238 2:51 1OO 381 201 633 19O 251 25 311 315 132 525 190 139 327 ö98—