Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/675

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


670 S’I’EI)RI—2GIS’I’I“2R. Gunvordalsbækken . . . . I 2()0 HafStadfjeldet . . . . II GunvordalSvatn ...... I 290 Hagabe1—g . . . . . II GuridalSStø1en ....... II 57 Hagastranden . . . . I Gutdal ..... II 6:37, (34O. 643 HagaStrǫn(1 ...... . I GygraSteinen ....... I 640 HagaStrondi ........ I GygriSkori . . ..... I 64O Hage (ÄIndre Ho1meda1) . . . II Gy1ten . . . . . II 321 Hage (Indviken) .... II 617, G)Y1’X’ÌIl . . . . . II 642 Hagefjo1—den ..... I 28:3, II Gytribræerne . . . I 142 Hagehaug . . . . . . . II GÖltr .... . . II 308 Hagen (Førde) ....... II H— Haabergvarden ....... II Haaeim (Indviken) — . I 31O, II Haaeim (JølSter) ...... I Haafje1d .... I 1ð4, 820, II Haagø .......... II Haaheien ......... II Haa1aatinderne . . . I 16, 9:3, II Haa1abræen ........ II HaalandSbækken ...... I HaalandsfoSSen (Kirkeb03 . . II Haa1andSfoSsen (Ytre HolmedaI) II Haa1evik (ASkvo1d) ..... I Haa1evik (Selje) ...... II Haandk1ædefoSsen ..... II Haandk1ædetoa .... II 449, Haarklau ......... I HaaStenen (ASkvold) .... II Haastenen (Kinn) I 52, 148, 152, II Haaum ..... I 187, II 205, Haavaag ......... II HaavardSkleven ...... I Haaøen . . I 820, II 497, ð01, Haddingjadal ....... I Haðnarvik . . . . II Háeimr . . . .’ . II HafrSáSS . . . . . II Hafrsfjord . . . . I 786, HafrSlóar . . . . II 59, 76, HafSaas .......... II HafSaaSvarden .... I 14, II Hafslo I 8, 25, 261, 262, 359, 36O, 365, 366, 425, 436, 482, 719, 732, 754, 784, II 24, 58—83, 84, 141, 169, 214,

398

HafSlobygden ....... HafSlo præStegaard ..... II HafS1ovatn I 48, 288, 321,;344, II 6O, 61, 62, HafStad I 188, II 397, 409, 413, 416, 417, 421, 422, 42ð, i 177 623 188 315 315 369 32 32 291 26ö 370 I69 52—I 498 49ð 188 351 447 208 366 708 508 24 2ð3 622 567 798 79 57O ð57 609 432 69 65 426 Hagen (Sulen) ....... II Hag-enes (Indre Ho1meda1) . I Hage11eS (LySter) I 189, II 40, HagenSelven ........ II Hagevatn ......... II Hagi ( Indre Holmeda1) . . . II Hagi (Indviken) ...... II Hai1and (Kirkebø) ..... II H1i1an(1 (Ytre H0lmedal) . . II Hä1b1—c11(1 I 296, II 41v, 418, 42o, 422, 423, Ha1brende1ven ....... I HalbrendfoSSen . . . . II i Hallbrendi . . . .II Haldalen . . . . II Haldø1a . . . . II Ha1fm-haug .... . . II HaZZaland ......... II I—Ia-„ II HaZ1an(1 (Leikanger) II 205, 208, HaLZdisarbakki ....... II I—IaZZeSetbækken . . . I 285, II and (Gulen) ...... Ha1ZeSæter .... .... I I HaZZeSæterda1en ...... I HaZZingSkarve ....... I HaZlingSkeidet I 17, 18, II 125, Hallryn .......... II HalS ........... II HalSneS . . . . . . I Halsteins1id . . . . I 183, Ha1Svik .... . . . II HalSvikvaagen . . . . II HalSøhaugen . . . . . II Ha-1vgjerdet ..... . . II Hamarr i Heiðnum . . . . II Hamarr (Indviken) . . . II Hamarr (Leikanger) . . . . II Hamarr (Selje) . . . . II Hamars kirkja ....... II HamarSSetr ........ II Hammer . . I:368, II 617, (522, Hammervatn ........ I Ham1neSkarhaug ...... II Hamre (Leikanger) II 207, 208, Hamre (Naustdal) . . I 298, II Hamrene (JoSteda1en) I 143, II 411 90 48 823 823 393 621 317 20I 422 827 293 48 316 316 394 623 272 379 425 296 413 422 177 182 201 209 302 212 379 238 251 20 39 140 252 ö25 169 184 305 296 35O 411 595 623 209 525 212 478 626 lå 198 210 436 7