Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/664

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STEDREGIS’l’ER. 659 BørhuSda1en . . . I Børjevaag . . . . .II BørneS ..... . . I BørSl1ammernaaSe . . . II Børtnes .......... II Børt-neSfjeld ........ II BørtWnesøerne I 42, 434, 744, II Bøtun ........ II 205, Bøvertun ......... II BøvertunSæter . . . II Bøvertunvatn . . . II Bøygde vand . . . I C. Ceci1iekr0ne .... I 142, II Centra1tind . . . I 73, 7ö, 86, D— Dafvikanes . . . . . .II Dafvikr .... . II ð36, Da1afosSen ......... II Da1e (Ba1estrand) ...... II Da1e (Breim) . . II 605, 606, Da1e Dale Dale Da1e Dale Da1e Dale Da1e Dale (Gulen) ........ II (Hy11estad) . . . II 389, (Kî1—kcbø) I 188,:311, II 270, (Leikanger) ...... II 1(LySter) . . II 24, 43, 44, (Stryn) ..... II 638, (Vî1() ..... I ääv, II (Ytre HOlmedaI) I 5, 5O, II 366, 376, 378, 38O, gd. (Ytre Holmeda1) . . II Dalegaardene (Kirkebø) . . . I Dalen (Aarda1) ....... II Dalen (Ba1eStrand) . . . . I Dalen (Leikanger) . . . II Dalen (Sogndal) . . . II Daleskarhorn . ..... II Da1eSund ......... II Da1evatn ..... I 433, Da1ir Dalr Da1r (Lyster) ....... Dalr II

(Leikanger) ...... II II (Ytre Holmedal) .... II DalSbOtn ...... II 191, Da1Sbygden .... . . . II DalSbækken ........ II Da1Sbøvatn ..... I 61, II Da1sda1en (BaIeStrand) . . . II Da1sdalen (Førde) ..... II Da1Sda1en (Hafs1o) . . . . II lå 452 190 106

302

293 293 209 av 56 56 66 610 87 55:3 553 243 230 607 311 84O 278 209 51 640 259 381 374 291 99 187 208 16O 509 317 498 252 21O 49 379 194 334 221 512 216 411 60 Da1sdalen (Lyster) I 49, 556, II DalSdalselven ....... II Da1se1ven I 291, 544, II 264, 268, Da1Sfjeld ......... II Da1Sfjo1—den I 40, Ö0, 148, 234, 244, 581, II 348, 352, 35:3,:366,

36T, 368, 8v2, 382, 384, 3S6

DalSheSten Da1S kirkja Da1Søren .

........H ........H DauremaalSnipa (Jø1Ster) . . II Dauremaa1Svatn . . I 140, II Daurmaa1Snipa (Kinn) . . . II Davika . . Davika kirkja . . . . . . .II Daviken I 13, 25, 264, 265, 266, 315, 360, 361, 367, 426, 674, 732, II 445, 494, 508, 536— 55ö, 556, 570, 571, Daviken præStegaard .... II . . II 547, 55O ......II Daviken, indre . Daviken, ytre . Daviknes . . . . . . . . II DavikSbugten . . II 543, DavikSfjorden ..... II 537, Degnepo11en .... . . . II Den norske rende ..... I Det norske hav ...... I DigerneSvatn . . II 413, 414, DigreneS ......... II DigreneSvatn ....... I Digterlunden . . . . II DinganeS ...... II 291, Dingee1Ven ........ II Dingen . . . II 302, 305, 307, Dinge11es .... I 42, 811, II Dingenesosen ....... II DingeneSvaagen . . . II Dingevatn . . . . . II Dingjusandr . . . .II Dingsøren . . . . II Dise1haugen . . . .II DiSpenfje1d . . . . II Dispin . . . . . II I)istad . . . I . . . . I Djupegoten II Djupedal . Djupevaag (Gu1en) . . . . II Djupevaag (Kinn) . . . II Djupvaag (Kinn) . . . . II Djupvik ..... . I Djúpvik ..... . . II Djupvikuksen ....... I Djupvo1d ......... II I3å,1I348,

Dokka (ASkv01d) . DOkka (Indviken) 27 34 37O 292 389 367

38O

44 399 542 448 24 554 58I öå 5ð2 öð2 547 544 543 51O 231 231 4l7 417 296 552 308 294 309 297 297 298 294 379 378 596 631 641 187 19O 594 296 453 460 639 595 (339 638 367 31ð