Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/450

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


VEvB1NG HERBE1). 445 Fra Vevring kirke fører en sti over Vevring sæter til Svardal i Førde og videre til Eikejjord. Vevring herred er delt i 9 sko1ekredSe med 179 under- visningsberettigede børn, 4 lærere. (1895.) Den ved skatteligningen i l894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 395 900.00; den udlignede he r re d S S ka t kr. 4 261.00. Kinn heri-ed. Kinn herred (687.75 km.2, i 1891 4677 indbyggere, i 1900 4 836 indbyggere) indbefatter Sv(mø (Stavanger) s0gn, Eike)§’ord Sogn og Kinn hovedsogn med hovedkirke i ladestedet Flere og kapel paa øen Kinn. Herredet er en del af Kinn og Vevr“ing lens- mandsdistrikt og thinglag. Herredets gamle navn var Kinn Herredet bestaar af en række øer og halvøer, og landet lig- ger omkring og indenfor en række fjerde som: Norddal(syfford, Eikejî”jord og Heidalsflord, hvorhos en del af landet omkring StavJfford hører til Kinn herred. K inn forrige hovedkirke, nu kape1, liggeri herredets vestlige del paa nordvestsiden af øen Kinn med nordlig bredde 610 33‘ 58“ og under 1ængde vest for Kristiania 50 57‘ 48“. Herredets største udstrækning fra nord mod syd er 40.5 km. og fra øst og vest 62 km. Kinn herred omgives af følgende herreder: Bremange-r, Daviken, Gloppen, Naustdal, Vevring, Yfre Holme- dal og r4skv()ld; mod vest grændser det til havet Af herredets samlede area1, 687.8 km.2, er: Km.2 FaStland . . 584.2 Ø e r: Bareksten . . 1 4 .8 Batalden . . 3.3 GaaSø . . . O.2