Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/352

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ÄSkvoId heri-ed. .4skv()l(l herred (178.27 km.2, i 189O 2649 i11dbyggere, i 1900 2691 indbyggere) indbefatter ri-9kL?()Z(Z hoVedsogn og Vilnes sog1Z“. Herredet udgjør et 1ensmandsdistrikt og et thing1ag. Herredets gamle navn var .4.9kvelliæ‘“— (flt.). Herredet udgjør en del af 1a11det omkring Da-1sfjord med Vi1neSfjord og landet omkring Staangfjord, og derhos hører til heri-edet Øer, af hvilke Atløen er den største ASkvo1d 11oVedkirke ligger i l1erredets østlige del under nordlig bredde 61Ó 2O‘ 53“ og under 1æ11gde vest for Kri- stiania 5Ó 38‘ 4“. HerredetS udstrækning i nord og syd er 36.4 km. og i øst og Vest 33.9 km. ASkVo1d herred omgives af Kí)m, 1VZ)’6 H()lme(laZ, Hyllestad og Saalen herreder; mod vest grændser det til haVet. Af h erredets samlede area1, 178.3 km.2, er: Fastland . . 105.0 km.2 Ø e r: AtlØ . . 3 7 . 7;) Rauø i 0.8 §;1 H “ . ɔ.” G:’:1’íØ r nordenfor Atlø:ɔ å Storø 1Ì).4 I—I“ d . ).3 T T§båUø) vestenfor At1ø .,3 6 F O V ’ ’ St01’Oe11 ...... 0.1 » Aldenøe11 ....... 3.4:ỳ Prestø ........ 0.8 » Den sydligste af SandeSundøerne 0.2 » Del af SVíl1Ø ...... 0.2:) Lammetun . 1.6 »