Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/296

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GULEN HEBHED. 291 Km.2 Aaska I vestfor ..... O.2 Buholmenj Børtnesø ..... O.3 400 sma-aøer, hvoraf 8 iferskvand, og 1014 skjær ...... 6.8 Sam1et areal af Øer 137.1 Af Gu1en herred er to tredjedele tfastland og resten øer. Herredets fastla)2d gjennemskjæres af Gu]enfjorden og dens tre forgreninger, som deler faStlandet i 4 dele. Strækningen mellem Sognesjøen, Faalefot- sund, Gulenfjord og Nordgu1fjord med det fra denne opgaaende dalføre er fastlandetS nordvestlige del og naar sin største høide, ca. 707 meter, i den østre de1. Denne Strækning er gjennemsat af mindre dalfører. Nordover mod Sognesjøen falder landet af uden steile skraaninger; det er noget brattere mod de i vest og syd liggende fjorde, men steilest østover mod Nordgulfjorden og det fra denne opgaaende da1føre. Her naar Brasviksaata, tr. p., 707 meter; denne falder til alle kanter temmelig steilt af, har sin længderetning i nord og syd; i syd for Braaviksaata og kun skilt fra samme ved en kløft ligger ()rmekletten med steilt fald saavel øst som sydover, mindre steilt veStover. I den Sydvestre del ligger Mi(Ztm(Zf)“el(Zet, der er meget lavere end Brasviksaaten. Vestenfor Dingevatn løber landet ud i et 11eS, Dinganes, som i gammel tid var græ11dsen mellem Hordaland og Sogn. Her stod et slag 1ne1lem kong Ragnfred (søn af Erik Blodøks) og Haakon jarl i 967. I udgaverne af Snorre og hos P. A. ZlI2mCh- og ovenfor (bind I, pag. 811) staar þinganes efter O. Rygh har neSet hedt og heder Dinganes. Den dyrkede mark er mest korte, smale strimler. I den indre del er nogle fjeldvande og spredte n1yrstrækninger, men heller ikke her er synderlig dyrkbart land. Landet mellem Nordgulfjord og ØStgulfjord har steilere former; her er en række fjelde med steile skraa- ninger og mellem fjeldene Skar og Smaadale. Skraaningerne mod vest og syd er steile og giver kun Sjel- den plads for dyrkning; paa det lille nes i nord mod Sogne- fjorden falder fjeldSkraaningen svagere af og gaar over i et lidet dyrkbart bakkeland; mod øst gaar fjeldet ind over grændsen mod Lavik og Brekke. Fjelde paa denne Strækning er Hovl(mdsjîjeldet, der i nordøst gaar over i Skaaldalsnaaa;a paa Lavik og Brekke grændse; paa denne grændse ligger ogsaa længere øst Ytre Takl(îñ“el(l.