Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/782

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAl. HUsHo1.1)N1NG. 767 I folkeskolens tjeneste var 257 lærere og 18 lærerinder. Disse læreres og lærerinders antal skoleuger efter skoleplanen var 8867 lovbefalede og 15 frivillige. Ved udgangen af aaret 1895 er folkeskolelovene af 26de juni 1889 i det væsentlige gjennemførte, hvad folkeskolens ydre orga- nisation angaar. Amtet — uden Florø —— var i 1895 delt i 477 skolekredse, antal kredse, hvor den hele skole holdtes i eget lokale var 212, i leiet lokale 185, paa omgang 80. I 271 skolekredse var skolebørnene delt i 2 eller flere sær- skilt mødende klasser, tilsammen 599 klasser. Antal af under- visningsberettigede børn var 14 932; det antal børn i folkeskolen, som ved aarets udgang undervistes i faste skoler, var 13018, i omgangsskoler 1147; antal børn, som fik undervisning udenfor folkesko1en l69; ingen undervisning fik 58, tilsammen 14392, deraf 7347 gutter og 7045 pigen 56 børn deltog i folkeskolens frivillige undervisning. Antal børn, som i de faste skolekredse havde længere vei til skolestedet end 3 km., var 710. Summen af alle skolesøgende børns lovbefalede skoledage var 948 O55, deraf forsømtes 62 932, — 22 451 paa grund af sygdom, l9 1l7 af anden gyldig grund, 2l 364 uden gyldig grund. Antallet af alle undervisningsberettigede sl(olesøgende børns lovbefalede skoledage bliver i 1895 i middeltal omtrent 63.5 dage paa hvert barn. . Gjennemsnitlig har forsømmelserne — efter de officielle tal — været 4.2 dage for hvert barn eller i det hele omtrent 6.6 pet. I folkeskolens tjeneste var i 1895 262 lærere og l5 lærer- inder i fuldstændig post. Disse læreres og lærerinders samlede antal skoleuger efter skoleplanen var 8916 lovbefalede og 4 fri- villige. Antal lærere, som havde skolevæsenet tilhørende familiebolig, var 43 med jordvei og 17 uden jordvei. 74 lærere var tillige kirkesangere. Amtet — uden Florø — var i 1897 delt i 478 skolekredse med ialt 15205 undervisningsberettigede børn; det antal børn, som ved aarets udgang undervistes i faste skoler, var 13 242 eller omtrent 87 pct. I omgangsskoler undervistes i Lyster 77, i Aurland 32, i Lavik 89, i Kirkebø 82, i Gulen 255, i Sulen 179, i Hyllestad 99, i Jølster 11, i Kinn 86, i Eid 63, i Gloppen 55, i Indviken 83, i Stryn 39, tilsammen 115O børn. Antallet af alle undervisningsberettigede skolesøgende børns lovbefalede skoledage bliver i 1897 i middeltal omtrent 63.7 dage paa hvert barn.