Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/775

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?60 NORDRE Hl-2RGENHUS AMT. i l897 . ’ . kr. 367O 479 i l898 . =— 3 923 036 i 1899 . . . . . » 3 995 284 Den udlignede herredsskat (amtsskatten paa matrikulsky1den og skolekredsenes udredsler ikke medregnet) er for den del deraf, som er udlignet paa formue og indtægt, i 1893—1899 udlignet gjennemsnitlig med: i 1893 i l.894 i l895 i 1896 i 1897 i l898 i l899 Paa 1000 kr.s for-mue. Paa 100 kr.s indtægt. kr. 1 )) ] .23 49 W—) 1.37 -) .*) 1 W I ‘ 9f’ “ 1.—3.) 3=) 37

  • 37

kr. 4.13 » 5.19 î“) 5.3l W 4.86 -“) 4.60 l -ɔ 4.6Ö Þ) 4.81 Efter formues-, indtægts— og Skatteforholdene i 1893 og efter folkemængden i 1891 var den antagne formue pr. indbygger kr. 495.00 og den antagne indtægt pr. indbygger kr. 96.46. I l894:; kr. 503.15 og kr. 98.15. I 1895: kr. 515.13 og kr. l01.13. I l896 YÏ kr. 536.00 og kr. 106.00. Samlet beløb af kommunale skatter ialt pr. indbygger og pr. skattey(ler: i 1893 i l894 i l895 i l896 -kr. 5.10 D )) O 5.29 5.38 5.38 kr. 1 7.86 -ɔ 18.46 » 18.3O » I7.76 De samlede skatte1—s fo1—deling paa matrikulskyldenl og paa formue og indtægt stiller sig procentvis saaledes: 1875 1884 l893 1894 1895 Man-ikulskylden. Formue og indtægt. 72.55 55.99 49.92 47.99 47.29 0Øo )) )) )) )) 2T.4Ö % 44.01 » 50.08 » 52.01 )) ð2.72 » Tages amtsskatten ikke med, men kun herredsskatterne, er herredsskattens ud1igning i procenter fordelt saaledes paa matri- ku1skyld og formue og indtægt: