Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/760

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fortegnelse over K()MM[’NIKA’I’IONSMII)I.ER. 745 “fyre i Nordre Bergenhus amt januar 19()(). » ɔ W I N 1N O g I E V g §—g fB7SDåfi81?D3 P E Fyn-ets navn og Bre(l(le n. Fyren L sstyrke ’§ —ä§ W osxff1t0§mår:e P;:„ 11cHxgc1111ca. Længde O. ( R1ll“fikt()I’. Þ Y ’ g §å Over grunden Z W ɔ-I §„g i meter. å — B —I:— Z t — e ø —=;„i „Áee LV;;—=i,=;„„„;;;É’—— W et it„;;:= W C ‘ “ Non-mal1ys. Kvm. Meter P Rautingkalu(m. 60 Ö2 2O Okkulte— tH. . . 4O 6.0 13.2 Lidet, hvidt 1891 Sog11esjøen. 4 47 1O W rende. R. . . 10 4.oj ff51’æhHS. Hvidt med ] .3.o ] 1 rød Sektor. t ] UtVæ1’l3. 6I 2 IÖ V “ 4 30 55? r; Ytre St6i’RWS“H)t(Z— 61 2 1O I—’ast. H. . . —1O 6.0 26.ä Lidet, hvid1] Paa Bratholmen. 4 44 50x Hvidt med R. . . 10 4.o træhus. P l rod sektor. ( 3.o P W i ()I(ZcÞ1—kcZ1;m. 61 V 40 okk1111c-,’H. . . 40 6.o“ 9.:. 1.í(1ct-, 11Vî(u ]1S§7 Paa Skarvek1ubben. 4 44 öO rende. îR. . . 10 4.od træhus. Hvidt med P j 3.0 W ] 1 rød Sektor., v i Dre1:øs1md. 61 12 1O* Fast. I 40 6.0 26.o Lidet, hvidt i1887 Paa nordvestpynten 4 47 5O] C, træhus. af Svensborg. 3 3.o P V 1 Gjej1;a“ 61 16 10. F1m. ta 236o 16...Z 42.“Ð Hvidt =1897 Aspøfjo1—de11. 4 49,; W Hvidt med 2 i R. Ö9O 12.ÖI træhus. W paa t0ppen af øen. i1’0(16 sektorer,. G 30O 10.x1’ 1O.0 — §1 grøn sektor, i W 2 klippende I

 sektorer. t W

i æ Rauee11, 61 18 oÞ Fx1ɔ1:. ËH —mo 11.:.Ë 1T.0 Hvidt w1891 Vilsnesfjorden. 4 54 35i Hvidt med;R. . 1OO 8.o] træhus. * Paa øens sydvestpynt. 2 røde 1 I 9.0 P Sektorer. å n ()tɔ:;ætcɔ-. 61 2O å O1(k1111c— vH. . . “1o4 ex.:;o..;= I.1c1cx, hvidt 1897 Paa østre Side af ö 4 3I’)i rende. R. . . 10 “ 4.0’ jernhus. ’1—æstøsundet, Askvold. Hvidt med i t 3.0 ’ 1 rød sektor.Ï E “ Hind63undZ). 61 22 15— P å W 4 54 O J Ý i Hæyø. 61 23 1O Okkulte— H. . . 40 6.0 9.äi Lidet, hvidti1897 Paa sydpynten. 4 5ð 3ÖI rende. R. . . 10 4.0 jernhus. j ‘ Hvidt med 3—o 1 rød sektor. P ’) I 1900 blev her tændt et lynblinkfyr med karakter: 1 blink hvert seknnd. Lysvidden er 19 kvartmil. ’“) Tændt i løbet af aaret 1900. W 3dje