Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURI.IG BESKAFFENHEl). 63 Horungerne med omgivelser. Horungerne hører efter sin geologiske bygning t-il Jotunfjeldene; de bestaar af den gabbro, som her danner tinder eller alper. Jotunfjeldenes geografiske begrændsninger i videste forstand er nærmest Ottas dalføre i nord, Tessevatn, Sjodalen og Valdres- flyen i øst, Bygdin, Tyin og Aardalsvatn i syd og i vest Lyster- fjord, Fortundalen og Lunderdalen. Med disse grændser vil Jotun.fje1dene udgjøre ca. 25OO km.2; af denne Strækning udgjør det af gabbro bestaaende land omtrent 16OO km.? og kun dette er vel de egentlige Jotunfjelde. Det viser sig nemlig, at der, hvor Jotunfjeldenes sten eller gabbro optræder, der reiser landet sig straks i vilde tinder, og det er disse, som Keilhaa har kaldt Jotunfjeldene. Da nu grændsen mellem bergarterne ikke falder sammen med dalene, saa bliver den ovenfor nævnte geografiske grændse noget videre end den geologiske. Jotunfjeldene er en geologisk meget skarpt begrændset gruppe af fjelde. De bergarter, som ikke danner tinder, optræder i lavere niveauer rundt omkring gabbroen med sine mærkværdige former. Den største del af Jotunfje1dene ligger i Gudbrandsdalen og Valdres i Kristians amt; her i dette amt vedkommer os kun den del, som ligger i Sogn, eller Horungerne med omgivelser. Den Strækning af Jotunfjeldene, som ligger i Nordre Ber- genhus amt, udgjør omtrent 395 km.2, naar man til Jotunfjeldeno kun regner den del, som bestaar af gabbro med de snemasser og bræer, som ligger paa dette gabbroland. Iblandt disse gabbrotinder er det saa først og fremst Hor- ungerne med Skagastølsti)zderne, som er berømte, skjønt mange andre høie tinder, ofte med bræer, ligger i den del af Jotunfjeldene, som hører til dette amt. Den heromhandlede Strækning af J otunfjeldene ligger i Lystor og Aardals herreder. Udbredelsen i det store af Jotunstenen eller gabbroen er let at erkjende alene paa tindernes former, som netop ovenfor berørt. Lidt histoffk og tindebestigninger. Det heder med en vis ret, at Keilhau og BoeCk har opdaget J otunfjeldene. Vistnok var denne egn fra gammel tid kjendt af jægere, fiskere og fæ- karer, som hørte hjemme i de omliggende bygder, men blandt geograferne og den store almenhed var kjendskabet til disse stolte alper, hvor landets høieste fjelde ligger, liden eller ringe. At dog veiene her fra Lyster til Aardal og fra Aardal over til Valdres og følgelig ogsaa fjeldet, som sees fra veiene, har været kjendt fra middelalderen af, er sikkert nok. Det heder nemlig i Sverres saga, kap. 178, at baglerne samlede sig i Lyster (Lustr) og tog derfra veien over fjeldet og ned i Aarda-l. Jon