Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/757

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

742 NORDRE BEnG1—:NHuS AHT. Geograflske mile. Lyster . . .— . 35 Søreim . . . 35 Skjolden .......... 36 Her er driften i 1893 og 1895 sammensti1let: 1s9a. 1s99. Antal pasSagerer . . . . 15l 397 19l 483 Passagerfragt . . . kr. 212 137.46 kr. 254 O25.97 Godsfragt . . .... » 21O 204.02:—) 277 584.o:—B Tilsammen kr. 422 341.4W8 kr. 531 610.00 Med Nordre Bergenhus amts dampSkibe er i 1893 afsendt fra stederne: Smør-. Ost. Andre fede-ærer (kjød, fiesk, ta1g etc. O . Kg. Kg. Kg. I Sogn. . . . 222 21O 256 450 150 070 » Søndfjord . . 143459 4 944 84 lO8 » Ncxc11jc:(1 . . .... 1å5 165 15 104 60 set Tilsammen 520 834 276 498 294 763 Da der af de nævnte Produkter omtrent ingen mellemsteds- trafik forekommer, kan det hele kvantum betragtes som udførsel. Til Bergen ankom samme aar l893: Heste. Storm-. Smaafæ. Poteter. Sild. Fisk St. St. St. Sække. Tdr. Tdr. 199 4 501 723 23 306 2O O33 1 389 Som hørende til amtets udførsel kan formentlig lægges den væsentligste del af de til Lærdal, Aurland og Gudvangen ankom.ne heste og storfæ, nemlig i 1893: Heste. V Stor-1’æ. St. St. 97 5 7] 6 Ovenstaaende opgave omfatter ikke laks, hummer etc. Af den i amtet tilvirkede sild er udført meget, der ikke er be- fordret med amtsskibene. Til stoppestedeme indførtes mel og kornvarer: Sækk(—. Sogn .......... 36 1 12 Søndfjord. . . . 32 748 N ordfjord . . . 28 454 Iåîí W g7P3l4