Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/747

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?32 NORDRE BERGENHUS AMT. De nuværende skydsstationer (i 1900) er: Borgand.— Breistølen, Maristuen, Hegg, Husum. Lærdal .— Blaaflat, Lærdalsøren. .4ardal.— Aardalstangen. Lyster.— Fortun, Skjolden, Døsen, A1smo. .Iostedalen: Faaberg, Sperle. H((fZ9lO.’ Marifjæren, Hillestad, Vollaaker. Sogndal: Sogndalsfjæren, Amle. .4u“rland.— Aur1andsvangen, Gudvangen. Leikanger.— Hanehaug. .Bales1är(md: Balholm. l‘’ik.— Viksøren. Kirkebø.— Vadeim. Gulen.“ Sygnefest, Skjerjehavn. Indre Holmedal: Horsevik, Sande, Eidevik, Langeland. Førde.— Hafstad. .)ølster: Nedre Vassenden, Skei. Breim.— Egge, Førde, Re. Indvik(m.— Vær-1o, Rustøien, Oldøren, Faleidet. Stryn.— Loøren, Visnes, Mæland, Hjelle, Skaare, Stenhuset. Hornind(al.— Kjøs, Grødes, Haugen. Gloppen .— Sandene, Rysfjæren, Hestenesøren. Ei(l.“ Nor, Nordfjordeid, Naustdal, Smørdal, Staareimsvik. ])avik(*n.— Daviken, Bryggen, Rugsund, O1deidet. SeØe.— Moldøen, Osmundvaag, Drag-e, Leikanger. TuriSttI—aflkeu. De reisende fra byerne var i ældre tid henviste til den private gjæstfrihed, fornemmelig til præsternes. Som vederlag blev der hyppig tilstaaet de præster, som boede paa steder, hvor der var det største indryk, forskjellige begunstigelser i form af tiender, frihed for skatter og deslige Præsten i Leikanger ved Sognefjorden, der allerede ved herredagen i Bergen l637 havde klaget over det besvær, han havde med de reisende, fik ved hy1dningen i 1648 bevilling paa skattefrihed af en liden bækkesag for sin og sin hustrus levetid. I midten af det 19de aarhundrede var der nogle hei-berger for reisende i Sogn; paa Lærdalsøren var der i 1845 allerede saadanne herberger, men folk pleiede endnu tildels at tage ind hos sognepræsten. Paa Fr(mningen (paa sydsiden af Sognefjorden„ et par mil fra Læ1—dalsøren) oprettedes det første herberge for reisende af proprietær Le1m, en forhenværende officer, der i l809 havde udmærket sig som anfører for lærdølerne. Efterhaanden, som adgangen til Sogn og Fjordene er blevet lettere ved dampskibsfartens udvikling, har antallet af lystreisende tiltaget betydelig-, og nu færdes de forskjelligste nationer paa