Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/740

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATl0NSMIDLER. ?25 Den samlede længde af rute 9 vi1, naar den er fæ1—digbygget være 87.3 km. Rute X. V“ik.svaf))—Sv(1en paa nordsiden af Dalsfjord med si(learm til O.s-en ved bunden af samme fjord (Indre Holmedal) for bevilgning i 1874, 1877 og 1898. Arbeidet udførtes 1877—188O. Kjørebredden er ti og 4 alen samt for en mindre del 1O alen. Anlægget kostede kr. 48 O85.16. n Medgaaet. l Staten Dist.riktet. I Længde .. „ —J ? “V IV —I ““ ’— L;ÎZ —-Iỳ —;..— Vi “ i ..] ’L i ’ ..—I V.† “ U Kr. Kr. = Kr. “ Km. 141 O6å.xc 5 105 v98.cx så 266.ɔ: 19.9 Ringstad-Eikenes er bygdevei for bevilgning i 1900.

i Medgu.aet. vi Staten E Distriktet .„—-M n . . —„„—-. n I—— „—. . . — —-—„ — V „—— —;„.P P „—-..—-ý-„—„„..„„ Kr. I Kr. —V Kr. 7 60O.o0 t 3 O00.00 4 500.0c Sum rute X: Medgaaet. ’ Staten . — Distriktet Yî““—ΓY Ì„ —-Ý’“;J; . . W ’: j * ’—’ ’—;“—*L ’‘ ” L—C—’*ê’ ”—-’ V—j’—’ ’“ . r —— r W —n — Y —-—„„— —„ —„„„.—F få „— —. —-...—-— Kr. G Kr. f Kr. 148 56ö.:9 108 798.o-: 39 766.u af bygdeveien Ringstad-Eikenes er projekteret til ca. 10.9 km., saaledes at den samlede længde af veie i rute 10 vil blive ca. 30.8 km. Den samlede længde Rute XI. Laviksdalen (bygdevei) paa nordsiden af Sognefjorden i Lavik og Brekke herred. Bevi1gning i 1886. Arbeidet udførtes ved amtets veivæsens foranstaltning.