Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/734

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKA’I’IONSMIDLER. 721 videre vestover. fremdeles gjennem Stryn, ind i Indviken, hvor den støder sammen med rute VII ved Falei(Ie paa Indvikfjor- dens nordside. I systemet er medtaget en arm til Langesæter straks nordenfor Faleide. Følgende arbeider er udført med bi- drag af statsmidler: Amtsgrændsen-Opstrynsvatn for bevilgningi 1880, 1883, 1886, l888, l889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 og 1898. De til bevilgningerne 1886—-1894 svarende arbeider udførtes l889—-]895. Kjørebredden er 3.75, 2.5 og et kort stykke 4.5 meter. Medgaaet. j Staten. . Distriktet Længde. x..; x.. [ x.. m. 2—19 93Ö.x=1 * 226 s4v.;1 P 23 ssv.=c 2O.a Bergstad— Faleide med arm til Langesæter for bevi]gning l877, 189O, 189l Medgaaet. I Staten Distriktet Længde. ,. —,. —-—„;J.:„Í]V —t „.:, n t“:;::— W n ’)“t,:Ï: A Ex. § Kr. x1—. xm. l71 85O.1o 122 6ö1.oo 49 199.19 22.1 Sum m te VI: „„Ê —M .hV er tre — r r „ —-— — „ Medg1aet.; smc11. Distriktet Lxc11gc1c. — .„„rð... „.ỳ„„—-. W .— .— — .. . — V e Veø —“—“ “ —W 1—” ”e W Kr. Kr. Kr. . Km. t 42I 785.4s 348 998.4—F 72 786.9å 43.0 Rute VII. S2mvelven-Faleide (Langesæte-)y. Denne vei kommer fra Sunnelven iRomsdals amt over amts- grændsen ind iHornindal i Nordre Bergenhus amt, hvor den i vestlig retning fører hen til Hornindals kirke ved Hornindalsvatns østre ende for her at bøie sydover ind i Indviken hen til Fal- eide (Langes(ete)y (se VI) paa Indvikfjordens nordside. Af denne linje er omlagt med bidrag af statsmidler: En Strækning ved amfsgrændsen for bevilgning i 1889. 46 — Nordre B01’ge1]h11H amt.