Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NAT[TB1.1G BESKAFFENHI—2D. 59 I—Iornindalsvatn og Nordfjord, ligger S::arteg lO54 meter og Sage- Z(BYld(’)’)I(’ 1Ol7 meter. Paa den halvø, som stikker ud mellem Eidsfjord og Nord- fjord ligger vestlig .?lI()v)’k(’—S’(’(fj(’l(Z, 722 meter. Mørkesetfjeld er efter dr. H. R(Ws(“h et udmerket udsigts- punkt: (1—MørkeSetfjeld i Nordfjord har en enestaaende beliggen- hed, idet det hæver sig mellem dele af den store Nordfjord: Eidsfjord, Isefjord og Hundvikfjord, og giver frit udsyn til de høie kystfjelde, Bukkenipen og Gjeg11alund, i en afstand af kun 10 kilometer. Man ser vestover Nordfjord som et blaat baand mi1evidt, og man kan følge fjorden østover med Jostedalsbræen og andre anselige fjelde i himmelbrynet. Mod nord har man vid oversigt over Søndmørs fjelde. Mod syd ligger først den mørke fjord dybt under en. Hinsides den løfter sig en brat, næsten lodret skraaning, u(l- over hvilken hænger fosser, ikke to eller tre foSser, men en hel gruppe hvide strenge, de velkjendte ()k.s(1iz(l(rlsfo.v.sPr 3—4OO meter høie. De er 3 kilometer borte, saa man ser vandet bevæge sig, og oftest høres en sterk brus fra dem. Ovenfor dem kommer en afsats, ikke jevn, men med høider og snævre smaadale og med flere fremblinkende vande Saa langt har man vegetationens grønlig brune farve. 0venover er der kun nøgent blaaliggraat fjeld og sne; denne ligger langt ned til sent paa sommeren, da ten-ænet hælder mod nord. Til venstre ligger fjeldet SI1jaZringen. Midt for er Gjegn()t, Gjegnal1md, og tilhøire breder sig B2lkk(’)lí])(PIl og StorehPi.» Paa nordsiden af Eidsfjorden ligger et par gaarde, som er kjendt fra sagaerne; først Nøstdal, 2Vau.s“t(Ial, hvor Ragnvald Jarl i Harald Haarfagro tid brændte inde ’V(?lIlIUl(Z, konge i Firdafy]ke, med nitti mand. Nogle kilometer længere vest ligger Staa-reim, Stodreimr; her havde sit fødested og barudomshjem Ni(—Olas A—rnesøn, biskop i Oslo fra 1l90—1225, bekjendt for sin deltagelse i bor- gerkrigene i kong Sverres tid og senere. Udenfor Eidsfjorden munder paa nordsiden af Nordfjord en del smaadale; den landstrækning, som her hører til Nor-dfjord, er ikke bred; landet støder mod nord til Søndmør. Fra B—ryggen gaar vei over Maurstadeidet til Aaeim i Søndmør. Vestlig for dette eid er landet en tvedelt halvø, hvor Stad- landet gaar langt ud mod nordvest og atter deler sig i mindre halvøer; den sydlige halvø ligger mellem NordfËjord i syd, Ulve- sundet i vest og fortsættelsen af Si1degabet i nord. Her gaar ind mod syd to poller, SørpolI(w og Nordpollen, og deler atter denne halvø i to mindre. Vestlig for Sørpol]en naar fjeldet I—Ianekammen 653 meter og østlig for Sørpollen Synevahorn 697