Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURl.IG B1—:SKAFF1—:NHEn. 45 Imellem disse dale ligger i høiderne fjelde med brat afstyrt- ning mod fjordene og dalene, men forholdsvis flade i høiderne og tildels med bræer. Saaledes i høiden vest for Aurlandsfjorden Flenjeeggen og sydvestlig for denne Flenja)?aase, 1475 meter høit. Paa Vestsiden af Flaamsdalen ligger Vi(lmenaase, som sees fra dalen og fjorden. Paa fjeldstrækningen mellem Flaamsdalen og Aurlandsdalen er der et vidtstrakt, tildels snedækt høifjeld; her naar T(m;(—n lö63 meter, den store fonn Storskavlen 1710 meter, og paa grænd- sen mod Ulvik ligger Skom-aabr(een. Flaamsdal(‘—n har stora-rtede omgivelser. I dalen er Rjoande- fossen, og der er trange gjel som Berekvamxel, og paa sine steder er dalen fuld af uhyre klippeblokke. Der er lagt vei gjennem dalen, hvilken vei gaar slyng i slyng; den fører op til Gravehals- ff1mnelen paa Bergensbanen. I Aurlandsdalen ligger det af terrasser spærrede Vasbygdvatn, og herfra fører vei og fjeldvei gjennem dalen til Hol i Hallingdal Østenfor Aurlandsfjordens indløb ligger paa Sognefjordens sydside Fr-en-ningen, hvor der er adskillig furuskog; østligere stikker en halvø ud i Sognefjorden, hvilken ender i Refsnestangen; længer øst kommer ned Vinde(lalen, hvorpaa Lærdál.sjjorden gaar ind mod sydsydøst mellem høie, tildels golde fjelde; paa dens sydside ligger Er-dalen, og fra Lærdalsfjordens bund fører Lærdalen gjennem Lærdal og Borgund over Filefjeld til Valdres. Strækningen mellem Aurlandsfjorden med Aurlandsdal og Lærdalsfjorden med Lærdals dalføre er et vidtløftigt høifjeld. Østligst for Vasbygdvatn naar Torskamut l592 meter og Ioanaas 1625 meter; nordnordøst for Aurlandsvangen ligger en fonn, Blaaskavl, 1773 meter. Sydøstlig for Frønningen Bleien, l694 meter. Paa Lærdalssiden, sydvestlig for Borgund kirke, naar Okken l732 meter. i Ned gjennem Borgund og Lærdal gaar den gamle hovedfor- bindelse fra Valdres, forbindelsen mellem Østland og Vestland. Sidste station i Valdres er Nystuen (972 meter) paa Filefjeld og første station i Nordre Bergenhus er Maristuen (803 meter o. h.). Veien er andetsteds omtalt. Mellem Lærdalsfjordens nordside og Sognefjo1—den ligger et nes, Fodnes, og herfra fortsætter Sognefjorden østover, men dens østlige fortsættelse, der gaar ind til Aardal, benævnes Aardalsflor(l, en fjord, som er begrændset af høie, lyse, ofte nøgne fjelde. Paa nordsiden kommer ned tre dalfører, Ytre og Indre Ojredal samt Seimsdalen, paa sydsiden Vikedalen ved Natviken. Inderst i fjorden kommer hoveddalen Aardal(m ned. Fjordbunden er ved et kort terrasseland skilt fra Aar(laLS—vatn, ved hvis øvre ende flere dale udmunder mod hoveddalen Uttladalen.