Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/537

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

524 NORDIll-Z BERGENHUS AMT. ekskrementer. Aaaten bestaar af forskjellige dyreformer og virker forskjellig paa den saltede sild. Rødaafen er mest almindelig og bedst kjendt. Til visse tider om sommeren farver den sjøen rød over større strækninger. Naar silden fanges, før den har fordøiet denne aate fuld- stændig, vil fiskens mave raadne, og kjødet bliver rødt langs rygbenet. Derfor skal silden staa 3 dage i noten, inden hvilken tid den optagne føde vil være fordøiet, naar fisken ikke imid- lertid erholder nogen ny næring derved, at ny aat driver ind i den stængte not. Naar sildens ekskrementer er gule, siger man, at den har gulaat i sig. Gulaaten synes at bestaa af smaa annelider eller orme, og de fordøies hurtig, saa de er ikke saa farlige for silden. Svarfaat, som ogsaa kaldes krutaaf, er den værste; den sees i vandet som smaa sorte korn. Den er sjelden. Sild, som har nydt denne aat, er ubrugelig til saltning, selv om den staar længe i noten, og den saltede sild lugter afskyligt. Vaarsilden har ikke aat, dens vandringer er grundet i driften til at forplante sig, og i den tid, den foretager disse vandringer, er driften til at søge næring tilbagetrængt. De redskaber, hvormed silden fanges, er som ved vaarsilden garn og not, og fisket foregaar paa lignende vis som ved vaar- siIdfisket; men nøterne og garnenes masker er afpasset efter sil- dens størrelse. Nøterne er i almindelighed mere tæt bundne og mindre end til vaarsiIden. Naar silden er fuld af aate, er garnene mindre tjenlige til fangst af fedsild, da silden jo straks dør i garnet, saa den bliver ikke kvit sin aate. Paa saltepladsene sorteres, som nævnt, fedsild i 5 mærker, nemlig: Kjøbmandssild . . . med l streg eller K MiddeIssild . » 2 » » M Stor kristiania . » 3 » » C Smaa kristiania . . » 4 » » C )( Smaa, smaa do .... » 5 » Sild af de 4 førstnævnte mærker har en længde fra 18 til 3O cm., og saafremt sorteringen foregik kun efter størrelsen, skulde sildens længde være: For l stregs sild . . 300—271 mm. W 2 » » . 27O—241 » — 3 » ) . 24O—211 » » 4 » ) . 21O—181 » » 5 » ) . 180 og under.