Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 74 NoR1)RE BEBGENHCs AMT. skogen totalt ruineres. Man vil dog have iagttaget, at løvning er i nogen grad i aftagende. En vigtig brug af hasselen er til tøndebaand, der er meget bedre og varigere end de, der gjøres af pil, ungbirk eller andre træer. Paa passende steder, hvor der er gunstigt veirlag, vilde saadanne plantninger sikkerlig kunne lønne sig. Naar man har saa meget hasse1skog, at der kan blive tale om en ordnet drift, deles skogen i 3 dele eller teiger, som det kaldes, og en saadan afdeling hugges hvert aar. Erfaring har nemlig vist, at der i løbet af 3 aar kan vokse frem en ordentlig baandstage, som har den nødvendige længde, med I tommes (2.6 cm.) tvermaal i den øvre ende. Man lader gjerne hver busk beholde 2—3 stammen som værger unge skud mod storm, sne og tildels ogsaa mod beitefæ. Kun ved den jevne hugst frem- kommer stadig nye skud, og saaledes ved1igeholdes «baandskogen». Naar baaudstagen er‘kløvet i to dele, bindes hvert baand sam- men i en ring, og tyve saadanne bindes atter sammen til sen bundt». Prisen paa en saadan bundt er forskjellig og kan variere mellem 7 O øre og 2 kroner; men i gjennemsnit antages prisen at kunne sættes mellem 90 øre og kr. l.2O. Fra enkelte gaarde kan man paa denne maade, uden at gaa skogen for nær, levere indtil 20O bundter og mere aarlig. Der er hasse1skoge i Indre Nordfjord samt enkelte strøg i Sogn, som giver nogen indtægt. Der er adskillige brug, som af sin hasse1skog kan aavirke og oparbeide baand for 300—400 kroner aarlig. Fra nogle steder, som f. eks. i Indre Holmedal, udføres bark. Løvskog giver i det hele ret god indtægt, idet trævirke bliver godt betalt. Ved en almindeligere brug af løiparstrenge naar man frem til flere hidtil Il1’Ø1’tG vedteige; ungskogen kan derved i nogen maade skaanes. Eneren vokser paa nogle steder frodig, som f. eks. i Førde. Den er paa sine steder gjenstand for salg og er meget søgt Dette fortrinlige gjærdemateriale er steget i pris under den sterke efterspørgsel. I Nordfjord anvendes en del skog til baadbyggeri, som her er en industrigren. I de skogløse egne er vidjen endog en salgsartikel, hvoraf bruges en mængde dels til meiser og redskaber i gaardsdriften, men især til baadene, da man overalt ror med vidjer eller hamleband. Lind anvendes paa sine steder til bastetaug, og i Indviken er dette en liden industri. Andre steder, som i Kirkebø, laves af lindens hast taug til bygdens behov.