Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/442

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGN1NG. 429 0ndartet katarrhalfeber er ikke ret sjelden, fordøiekeessygdomm-e er hyppige, blodurin, bensh;jørhed forekommer og endelig ringorm. I 1898 er lus anmeldt hos 2585 stykker kvæg. Af braasot hos faaret forekommer adskillige tilfælde, og denne sygdoms udbredelse er større, end man efter anmeldelserne faar indtrykket af. 2—3 maaneder efterat en mand har mistet lige op til 4O sauer af braasot, faar dyrlægen vide det, skjønt der er anmel- delsespligt i husdyrloven. I 1898 er saaledes fra Gulen, hvor sygdommen har sin største udbredelse, intet tilfælde anmeldt. Sygdommen skal ikke have været særlig slem i de sidste aar. Af andre Sygdomme skal nævnes melkefeil, SG(lr, lidelser i ekstremiteferne, kalvekastning o. s. v. Baade ondartede og mildere smitsomme Sygdomme forekommer i langt større udstrækning, end der anmeldes. Rødsyge optræder hos svinet, og det hænder, at smitsom lungebetændel-se optræder hos større gjetebesætninger. Husdyrenes hu(lpleie er fremdeles lidet rosværdig; arsenik- badninger kan inderlig vel trænges. Hov— og klovpleien er ogsaa lidet paaagtet. Skab.s-ygen hos faaret er, som før omtalt, udryddet. Der er i amtet 3 amtsdyrlæger. Kvak(:alveri udøves i flere bygder, og kloge mænds og koners raad høres gjerne. Dog øges distriktets trang til veterinærsag- kyndig hjælp aar om andet. Bebygning. Bej’olkningscentret i amtet er 61Ó 27‘ nordlig bredde, 23Ò 45‘ længde øst for Ferro, d. e. nordligst i Holsen sogn af Førde præstegjeld paa toppen af Kvamsfjeld, 1 norsk mil i øst for Førde kirke og Ve norsk mil i nordvest for Holsen kirke. Befolkningscentret i Sogn er 61C’ 10‘ n. br., 24Ó 12‘ længde øst for Ferro, d. e. i Kvamsø sogn, 5 km. nordøst for kirken, nær ved gaarden Stokkebø. Befolkningscentret i Fjordene er 610 40‘ n. br. og 230 25‘ øst for Ferro, d. e. i Hyen sogn, ikke fuldt 1ÖZs mil sydvest for kirken,