Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

26 NORDRI:2 BERGENHUS AMT. Følgende herreder er ind1andSherreder uden kyst: Jost(?dalen, Borgamd, Jølster, Horn-i))dalen, Breim. Af amtets herreder bliver efter dette 5 indlandsherreder, 22 fjordherreder og 6 kystherreder. Nedenstaaende tabeller viser areal, befolkning, areal af ager, eng, skog og indtægter af saltvandsfiskerierne i kystherrederne, fjordherrederne og indlandsherrederne. Areal(?t af kystherr(?derne, j)or(lherredeme og indlandsh-ei-—reder-no udgjør: Indtægter af Arealet km.’ Befolkning Ager Eng Sk0g havfisk(—ri uden in(lsjoer Vi 1891. km.2 km.2 km.’“ i 1898. kr. Kystherreder . 2086.61 19412 11.0 54.0 211 705 784 Fjordherreder. 13389.52 59287 61.1 217.5 1727 128481 Indlandsh. . 2339.85 8184 9.9 38.5 271 —- Amtet . . . 17815.98 86 883 82.0 310.0 2209 834265 Indbyggere Ager Eng Skog pr. km.2 i procenter af arealet. Kystherreder . . . 9.3 O.5 2.6 1O.l Fjordherreder . . . 4.4 0.5 1.6 12.9 IndlandSherreder . . . 3.5 0.4 1.6 l1.1 Amtet .... . . . 4.9 0.4 l.7 12.3 -„ V Fortjeneste pr. individ Ager Eng skog . v . . pr. i11divid i maal (tiar). af nskenl::ne I 1898 Kystherreder . . O.57 2.78 10.8 36.3 Fjordherreder . . . 1.():3 3.67 29.1 2.2 Indlandsherreder . . 1.21 4.7O 33.1 Amtet ...... 0.94 aar 2å.—la De sidste tal viser, at der er mindst a-ger, eng og skog pr. indivi(l i kystherrederne, mere i fjordherrederne og mest i ind- landsherrederne, men saa er indtægterne af saltvandsfiskerierne kr. 36.3 pr. individ i kystherrederne, kun kr. 2.2 i fjordher- rederne, medens indtægterne af fiskeriet i indlandsherrederne indskrænker sig til ferskvandsfisket. I1a11(ISkabe1’1IeS ka1Vakter. I de enkelte herreders beskri- ve1ser, hvilke støtter sig for den væsentligste del paa laudmaa- lernes optegnelser, er det ikke godt muligt at lægge ind tegning af landskaberne og farve, om ikke af anden grund, saa fordi billederne er saa mange og veksler med aarstider og veirliget,