Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

368 NORI)RE BERGENHUS AMT. man i Daviken sogn næsten paa enhver gaard se en liden have, hvori er plantet nogle faa æbletræer og bærbuske Flere og flere er i de senere aar begyndt at lægge sig efter dyrkning af frugttræer — fornemmelig ha-ardføre Sorter af vinter-frugt — og bærbuske som stikkelsbær, ribsbær, solbær og kirsebær. Bringe- bær og jordbær er man ogsaa saa smaat begyndt at dyrke. I de sidste aar har i Gloppen frugtavlen i Vereid og Gim- Til-(’—S“t(t(Z sogne, der har gode betingelser for frugt, tiltaget ganske betydelig Hy()n sogn er ikke skikket for nogen lønnende frugt- av1. De ældre frugtsorter saasom sødæbler og rosenstribs er nu i sterk tilbagegang, hvorimod gravenStener, glasæbler, kaviller og forskjellige varieteter af vinterfrugt samt plommer og flere slags pærer dyrkes og trives. Frugtens kvalitet er god, naar man er fri for insekter, og man paastaar, at den er saa god som har- dangerfrugt. Der dyrkes stikkelSbær, solbær, ribs og kirsebær, samt bringebær, jordbær og moreller. I Bø-1?im har frugtavlen hidtil været liden, men i de senere aar er den tiltaget. Der dyrkes flere æblesorter, sødæbler, sukker- æbl(?—r, høines, roSentribs og gi-avenstener. Videre dyrkes ribs, stikkelsbær og moreller. I E“id er det kun paa et par gaarde som Aashamer, H“i)“ɔs og Lun(l, at der har været avlet frugt til udførsel: æb1er, pærer og lidt kirsebær. I de senere aar er der ogsaa her lagt mere arbeide paa at plante frugttræer. I He-r)zlindal(*n har frugtavlen været liden; lidt æbler, kirse- bær og derhos solbær, ribs og stikkelsbær avles samt jordbær. Fra gammel tid har i Indviken— æbledyrkning været drevet paa Fal(Þidef, St-ar“Z:Pstad, Blaksæær, Skoden, Lys-lo, Langs-e(l og Hilde sa-mt Hamm(?r i Randbygden. Det var dog mindre forædlede sor- ter. I de sidste 3O—40 aar har de fleste gaarde ved sjøkanten anlagt frugthaver, og i de sidste 10 aar har interessen været i stigende. Af æblesorter dyrkes glasæbler, rosenstribs, søde og sure gravenstene1—, blommer, pærer o.s.v. — foruden de ældre, mindre gode æblesorter. Af bær dyrkes mest ribs, stikkelsbær og solbær. Jordbær og bringebær kun forsøgsvis paa enkelte steder. Frugtavl drives i Sfryn i ikke liden udstrækning især i de sidste aar, idet der udplantes flere hundrede træer hvert aar; endnu er en stor del af disse smaa og giver lidet udbytte. Her er dog en hel del udvoksne æble— og pæretræer tildels ogsaa moreller. Dyrkningen af æbler er dog vigtigst og af disse mange sorter, mest dyrkes dog gravenstener. Bærbuske dyrkes ogsaa, og der udfores ikke saa lidet bær. Frugttræer har Bolslad, Gjevdalem, Berge, Sandvik, Aarnes, TZmaal, Flo, Fem-e, LPm(l(—, Øvre Berg og Nedre Berg i Slryn; i selve Strynsda-len er nogle gaarde, som har frugttræer.