Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/362

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 349 Sogn. Fjordene Amtet Havre til grønfoder . 23l bl. 184 bl. 415 hl. Vikker ..... . 9 — 8 — l7 — Poteter .... . 38 085 — 30167 — 63 252 — GræSfrø .... . 16lO kg. 746 kg. 2 356 kg. ÊË:åen§§§§Zϧst:;l — 527 ax. 1025;1x. 1 552 ax. Areal benyttet till andre rodfrugter end . . 1012 — 976 — 1988 — poteter J . I opgaverne er udsæden o. s. v. i F1orø taget med. Distrikternes samlede udsæd i 1890 i beregnet byg var: I Sogn ...... 2O 823 hl. iFjordene ..... 24498 — hvilket er i gjennemsnit for hvert 1000 indbyggere: ISogn . . . 561.92h1. i Fjordene ..... 485.ÖÖ — Amtets samlede udsæd i beregnet byg var 45 321 hl., hvil- ket er 517.65 hl. pr. 1 0O0 indbyggere. Rigets samlede udsæd i beregnet byg var 900 234 h1., Som er 589.68 h1. pr. 1000 ind- byggere. Af nedenstaaende tal sees den beregnede avling af korn og pot-eter i 189O efter den ved folketællingen opgivne udsædi 189O og den af lensmændene for femaaret 1886—1890 opgivne gjennemsnitsfoldighed samt denne avlings antagelige værdi, beregnet efter de for femaaret 1886—189O opgivne gjennem- snitspriser. Bereg-net avling af korn og poteter i 189(). Sogn. Fjordene Amtet Hvede . 25 hl 150 h1. 175 hl Rug . . 804 299 1 103 — Byg . . . . 49 71O 17 775 67 485 — Blandkorn . 10110 9 l51 l9 261 — Havre . . 18 945 103 78O l22 725 — Erter . 59 7 66 — Ia1t korn ..... 79 653 13l162 hl. 210815 h Poteter ...... 244 829 205 135 449 964 — Florø er taget med i Fjordene og i amtet.