Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

J()RDBRUG. ’) Efter opgaverne ved folketællingen i 1891 over udsæden 1 189O dyrkes hvede kun i Hafslo og Gloppen. R1ug dyr-kes kun i Indre Sogn og Nordfjord, med enkelte und tage-lser: Indre Holmedal og Førde. Byg dyrkes mest i Indre Sogn og i Nordfjord. Bl(mdkorn dyrkes mest i Midtre Sogn (Aurland-Kirkebøl og i Fjordene mest i JølSter, Eid og Breim Havre dyrkes lidet i Indre Sogn, men er forøvrigt hovedsæ den i amtet. Her hidsætt1es til sammenligning opgaver over udsæd 1 nogle af de inderste fjordherreder i Sogn og i nogle kystherreder U(lsæd i hl. Byg. BItt1l(IROP1l. Hafslo . . . 908:3 Aar-dal . . 234 — Lærdal . . 648 2 Gulen . —e 5 Sulen . . —— — Hy1lestad . . l 67 Havre R113.(. Hvedc. 4 .29 2 I ?3;3 — 7 9 —- 1 14O —- 212 W— l l 6 7 — Forholdet mellem udsæd a-f de forskjellige kornsorter 1 1890 sees af nedenstaaende tal, hvor udsæden af de enkelte kornsorter er angivet proeentvis af den samlede udsæd i hektoliter. — UdSæd i pet. af samlet udsæd af korn: Amtet Hvede . . . 0.04 Rug . . . O.:xÖ Byg . . . . 23.61 Blankorn . . 7 .29 Havre . . . 68.68 Erter . . . . 0.( ):3 Sogn O.a)2 O.79 54.22 ]O.68 34.22 ().O7 Forholdet mellem udsæd af poteter og den samlede udsæd af korn og poteter tilsammen udgjør procentvis: Fjordene. 0.05 O.14 9.13

3.66

85.02 0.0u:3 I amtet . . . 62.3 procent. iSogn . . . iFjordene . . . . . 72.9 53.7 Udbytte af j0rdbruget. En procentvis Sammenstilling efter rumfang af forholdet mellem de forskjellige slags udsæd er