Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/349

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 ö NORDRE BERGENHUS AMT. 4— .— —Så-Êæ‘8—cs g h::,—;§;gɔɔɔ 1— Þ::ɔo„—-1o1—s-Gnav-1‘:1u: co- § s§g2æZå —“ C O î-. ä. îZ —ỳ gi— —.—, —;.—Ä —-—- O N 8x-=3?,§ — E —åffV“å:—Z—c

—— aa o1or.§1e1
cɔex1ɔeæ-1oae§ oven

M -C.—‘ .2gþC—S—V—C N V—4 O W 3Ǫ§”8—;; §W .: Ex § —§å-G

„ g§ëEɔ-1 oo I—cɔc:ɔ1—O—-mo-en-ev:1—ɔ mo

C.—,;:8a1 ve 1o:x1cx11—naa —av maa c— M x -G —H

 ’8e=

R G æ 8— C(9 —-Ën V — “ *— “’ ’—Ë “ S . — “ „..„. P ?=“å§...8Ê Ë å§ —?§3姧§’å3’?—姗e 3?: S .e1uÊ’“—-m2 S æ Or-1—cocɔx-C—c-G—m1—C—1 1ɔ-x- W E—:a’g-I c IV N (::vɔN1—1(rP—1c-ere 1ɔɔ 5Ë5g8; C R må-au an å ““§— =ɔ W ’5äcS —c mo-1ɔɔ-ɔ-cx1 oooɔ=o om bDÞ .“—du-æ,—; O (Nxt:1—-4—c-4cɔæx-Oct Om S .gg,„,m,„ c —s x-—1m1oo1oo-—1o1cɔoo øve K os-E—1 C aa oo1—-1ɔä11—C—1cow1—unna mo E gs§.—c 1o —s&mo1cvx-cɔcx1oo-—1o1Þ ev- § g æ P—G N V—O O ta-;‘C—C P. S —-; —-—-;.— — W — —.—.—; .„ —-W—... „ — „..—„„? .Z.. 2 —„0x6 S 8’Ëå’姧2 C—i r— evne-—c1—æ1—G—en-(r1—1æ-—c om C—; gå-Sø-—1 O au ɔ=11:ä‘nmooo-—aa-sum-—1 —-sa ,=,3å,—.CggZ1 G O eɔoooom1ommoo-u1c“‘:u— mon §’8§;§g-g N C—1:NNcX11—1c&1N1—G—-1c-o1—c V—4—C . C m ’ff§u mC—C e ΧΠ— 21îÌ“ A ““““ ““ W M—‘ 8§§—å?ä:—: 1— c:e11—c&1“:ow1—ex1“:(11—eäx-1— vom S .“—S—m g IO c&1c=1—1xo-G—no-—an-av-—C om E S—ɔɔG”’8 2 av (=ocx11ooomc.x1ɔɔcooco1 os- V ungt-;§0 M 1—u C—uP—en-no-11—C U—4mC=.P—ð —C §= ä=—W—§“ L ....j...ỳ-—-„— i . t-„—„„ tV „— M c m 81—ä;.; av 6G69Û222Iɔ(72II3 mo =,“gcɔ,„; aa ooɔcɔx-o1cx1o1x-om ov- æ 8§s;;§) g æ N00v§ocɔ1—4x-oOC—01r m1ɔ

, .ɔsǫ2g m 1oo1oe-aɔɔoox— omooc*1 om

PE så-Ex —H NN O—-1c“a1—naa en een å;2—en-.ɔ V—C V å —C—W —ä-W — ê ï ä — ,;. .=i “’“’ He Z —e 8Ë88§383åE88’§§ Ëé8 m C—;; 8 æ se-o1—41::—sovcoeɔ-—1x-av æn- -1,=ä E m C—11—c aa-—1o11—11—c V—A mo C3 C9m Þ, N m S— au Y—4 m V -c-» ab S O o av-s-c.x1mcocoɔɔco:.*1xov“ Zeu- §; C—c F—U ɔ§ C—O P—G v-ð V—(2 ?3’ G —C x:1 C‘å G S .::..—-;;;„;:.ỳ J —W .—A—“ Z &— ï § — G O e uge ”‘3 — .m g § .. .2. . C—O S vo ..m. U -S Sø en S G . .’C—-P8mc5.nO. . ɔɔ E—c;.ɔ-gå-;ä=8ɔ8=1::,b .:: m S Cx?—— =’==ɔ:øBcc O—§tGc4‘ PC . -O—‘C2’C må-gx,g-C—oxe-1fl § mfi-ti-af-(g„‘xfi-to-—.—S.—þu-u-.u-W å93C383ǪOc’:7.3ɔɔcP1—P—1.3figÞa3 ɔ-1CI:‘—11Þ—:ɔɔm-G m:)Þ4 (5mG