Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

324 NORDRE BERGENI—1US AMT. Breikvamstind og den allerøverste top af Falketind, i midten Ura-naastind og de fire MjølkedalspiggerWog til høire Mjølkeda1s- naasi, Mjølkedalstind, Høgvageltind og Midtre Raudalstind. Fra den sydvestlige side sees, Galdhøpiggen, Keilhaus top, Bukke- holstind, og Tverbottenhorn. Udenfor Maalneset sees Høgbrot- høgda, østlige Raudalstind, Snogholstind, Semmeltind og begge tinderne paa Heilstuguhø. Fra ’I’yins sydvestlige arm sees Memurutinderne, og fra Breikvams fælæger Tjukningssue og Beshø. Fra den nordlige del af Tyin sees Fleskenaastind, Astrid- kollen, Falketind og Stølsnaastinderne, og fra Koldedalsoset sees endelig Galdebergtind. -....;;..—..;:—- ]ordbrug. J0rdSm011. Det dyrkbare jordsmon iNordre Bergenhus amt er væsentlig de løse afleininger af forskjellig art, som ligger i dalene og langs fjordene. Udbredelsen eller størrelsen af det dyrkbare land er da i regelen betinget af udbredelsen af de løse afleininger, hvad enten disse nu er sand, aur, glacialt grus, terrasser, skred, ler eller myrjord. Imidlertid er jordsmonnets beskaffenhed ogsaa i ikke ringe grad afhængig af de optrædende bergarter, forsaavidt som nogle af disse er haarde og faste, forvitrer vanskelig og derfor kun giver lidet dyrkbart jordsmon. Som omtalt har grundZjeldets bergarter og gammel granit stor udbredelse, idet disse bergarter tilsammen udgjør 52 procent af amtets overflade, i Sønd— og Nordfjord fogderi 62 procent, i Sogn 45 procent. Disse bergarter optræder i havets niveau og derfra i alle høider, indtil de dækkes af Jostedalens sne— og is- masser. Det er i det hele ikke bergarter, som giver godt jords- mon, og paa gneisen og graniten er det dyrkbare jordsmon væsentlig indskrænket til enkelte mindre partier langs fjord- siderne, hvor disse ikke er altfor steile, samt til udfyldninger i smaadalene. Særdeles lidet dyrkbart jordsmon giver konglomerat— og sand- sten-felteme, hvilke, som før berørt, tildels danner høie og vilde fjelde som Hornelen og Kvamshesten. Disse bergarter optræder vestlig paa Sulenøerne, i dele af Ytre og Indre Holmedal og Vevring, i og i nærheden af Kvams- hesten, videre i og omkring fjeldet Haasteneni Kinn herred samt i et stort felt omkring Aalfotebræen.