Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18 NORDRI—Z BP:RGP:NHUS A1æ1T. østre Flaagr:mdWeam (i Aurland3 og følger denne linje i sydvest]ig retning, men støder allerede, inden den træffer þYl(l(l(jI’ll)l(ll-?(ll)(, paa grændsen mod Aurland herred. Gr(8ll(l8(3ll mellem .4m“laml og .4al herre(ler er tillige grændse mellem Nordre Bergenhus og Buskerud amter og begynder i den rette 1inje, der forbinder sydøstre ende af østre Flaagrrm(lWealn med Hallingskei(let, og gaar sydvestover, indtil den ved sydøstre ende af østre Flaagrundvatn støder paa grændsen mod Ho1 herred. G’l’æ7ld.SC)lW mellem x4ll)l’l(l)l(l og Hol herre(ler (— denne grændse er beskrevet efter nyeste udgave af kart over Nordre Bergenhus amt l874 —l, der tillige er grændse mellem Nordre Bergenhus og Buskerud amter, begynder i SydøStre ende af det østre Flaag)“am(l- valn og gaar herfra retlinjet mod sydvest, afskjærende nordvest- ligste Snip af ]x’ongshellervaln, hvorefter den dreier noget mere sydlig til toppen af den nordøstlige af de to Bolhøv(laaser, fra hvilken den paany bøier mere vestlig, passerer Vestsiden af den sydvestlige af nævnte aaser, træffer Steinberg(løla, følger langs den et kort stykke sydover, men dreier igjen, idet den skjærer over elven, mere mod vest, passerer Vargaelven straks ovenfor dens udløb i Vesterdøla (i Hol), gaar langs vestre skraaning af Bakkehellertunga og støder paa toppen af Var-gebræ paa grændsen mod Ulvik herred. Green-(lsen mellem Aurland og Ulvik herreder er tillige grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter og gaar fra toppen af Vargebræ mod vest over Skomaanaaset, Skomaahøgderne og Hove- (lalsbrotet til midt paa østre bred af Kleeevatn, som den overskjærer med nordvestlig retning til Vandets nordvestre ende, bøier herfra mod sydvest skraa over Bx:joksfjeldets sydøstre del, videre mod vest over Baksalmgd (tr. p.) og derpaa mod nordvest mellem Kallevasn-ut og Vosseskavlen (i UlVik), bøier vestover nordenom vandet mellem denne og Gang(lalskavlen (i Ulvik), hvorefter atter mod nordvest til den nordenom Hervardseggen (i Ulvik) rindende bæk, som den følger ud i og gjennem Rundevatn, gjør saa en meget skarp bøining nordover efter Eilivseggen og fra denne vest- over ti1 toppen af Rustedalseggen, hvor den støder paa grændsen mod Voss herred. Grændsen mellem Arm-land og Voss herreder er tillige grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter og begynder paa toppen af Rustedalseggen, hvorfra den gaar ca. 3 km. mod nordøst, bøier saa mod nordvest til sammenstødet mellem de to nordfor Under- Fossen sæter (i Voss) sammenløbende bækkedrag, dreier fra dette vestover til sydligste top af Saateeggen, hvis høidedrag den derpaa følger mod nord og støder paa den søndenfor Førdesdalen (i Vosse- stranden) liggende aas paa grændsen mod Vossestranden herred. Grændsen mellem Aurl(md og Vossestranden herreder er tillige