Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

284 NORDRE BERGENHUS AMTc Elve med afløb til Søndre Bergenhus amt. Yndesdalsvatns nedslagsdistrikt er W i Lavik og Brekke .... . 41.6 km.2 i Masfjorden ..... . 68.0 » 109.6 km.Z Denne elv har det største nedslagsdistrikt iMaSfjorden, hvor den falder ud i en sidefjord paa nordsiden i Fensfjorden. I Nordre Bergenhus amt kommer Yndesdalselve)zs vasdrag eller, som det ogsaa kaldes, Verkelandselven fra egnen mellem Furudals- og Hauglandsfjeldene og løber i sydvestlig retning gjennem Yn- desdalsvatn ind i Masfjorden herred. Den optager paa Vestsiden Fu-ru(lalsb(ekken, der rinder sydover vestenom Furudalsfjeldet og falder i Yndesdalsvatnet. . Foss()(lalsbækkms (Matreelvens) nedslagsdistikt er i Lavik og Brekke ...... lO.4 km.2 i Kirkebø ...... . 4.8 » i Søndre Bergenhus amt . . 116.0 » 13l.2 km.s Fossedalsbækken eller Matreelven kommer fra det længere syd paa Kirkebø grændse liggende Krokevatn og angiver paa sin vei sydover først grændsen mod nævnte herred og derefter mod Mas- fjorden ud i Stordalsvatn. Elven fra dette falder ved Matre ud i Sørfjorden, sidefjord til Masfjorden. Vøm-ingsbækken, del af Steindalselvens eller Moelvens vasdrag i Søndre Bergenhus amt, dens nedslagsdistrikt er i Kirkebø ......... 18.8 km.2 i Vik .......... 67.2 » i Søndre Bergenhus amt . . 266.0 » 352.0 km.2 Vøvringsbækken springer ud nær grændsen mellem Kirkebø og Vik vest for Klaifjeld og løber sydover til Abræk sæter, hvor den bøier vestover ind i Kirkebø herred. Her gaar den udi Vøvringvatn, og saa fortsætter den ind i Hosanger herred, hvor den er bielv til Steindalselven. Steindalselven løber i Søndre Bergenhus forbi Mo kirke ud i Masfjorden.